Αρχείο ετικέτας Λύκειο

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τηλέμαχος Ζωίδης

Περίληψη: Πλήρης πρόταση για την αναδιάρθρωση του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Το Νέο Λύκειο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γκαλανάκης Γιώργος, Κοκολάκη Μαριάνθη, Λάμπρου Παναγιώτης, Μουντράκης Γιώργος, Πετράτος Αντώνης: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Η χρεοκοπία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, με κορυφαία τη Λυκειακή, συνιστά κοινό τόπο τα τελευταία χρόνια. Είναι ώριμες οι συνθήκες για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα συνδυάζει την προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες, με την εξυπηρέτηση, πρωτίστως, των μαθητικών αναγκών.

Abstract: The collapse of the Greek educational system, especially that of the secondary level is common place. The conditions are mature for an educational system that will be combining the adaptation to modern circumstances with the assistance of first and foremost the students’ needs.

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο Γυμνασίου Καρέα

Περίληψη: Οι προτάσεις μας προς συζήτηση για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας συνοψίζονται σε τέσσερα βασικά σήμεια: 1. Ένταξη του μαθήματος « Επαγγελματικού Προσανατολισμού » σε όλες τις τάξεις 2. Προγράμματα σύσφιξης σχέσεων με Τρίτη ηλικία 3. Εναλλακτικοί τρόποι τιμωρίας 4. Προγράμματα συναισθηματικής ενίσχυσης μαθητών.

Abstract: Suggestions and proposals to be discussed.

Η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δρ Παναγιώτης Τσιωτάκης

Περίληψη: Η Κύπρος είναι μια άλλη Ελλάδα σε Μνημόνιο, οπότε έχει σημασία ποιες επιλογές έγιναν εκεί στα ίδια ερωτήματα για Γυμνάσιο, Λύκεiο, κατευθύνσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Όταν το Υπουργείο Παιδείας δεν παίζει με το μέλλον των μαθητών της χώρ ας του και αποφασίζει με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια.

Abstract: Reform of Cyprus education system. New courses, curriculum and admission to higher education.

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν την Πληροφορική ως αυτόνομο αντικείμενο διδασκαλίας στο Γενικό Λύκειο καθώς και τη βελτίωση του υπάρχοντος εξεταστικού συστήματος, με σκοπό να αποτελέσουν μία βάση για συζήτηση σε ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών στο Γενικό Λύκειο.

Abstract: Proposals that concern Computer science as autonomous subject of teaching in the General Lyceum as well as improvement of existing examination system, in order to constitute a base for discussion in a new Program of Study in the General Lyceum.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 5ου ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5o ΓΕΛ Κατερίνης

Περίληψη: Προκειμένου να καταγραφούν οι γνώμες και οι προτάσεις των μαθητών του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης, στο πλαίσιο του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία, δόθηκε ερωτηματολόγιο (με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου επικεντρωμένες στο θεσμό του λυκείου) σε κάθε τμήμα και ζητήθηκε να συμπληρωθεί κατά τη διεξαγωγή της τακτικής μηνιαίας συνέλευσης τμήματος. Από την επεξεργασία των απαντήσεων προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο ως προς την καταγραφή των προβλημάτων στο θεσμό του λυκείου όσο και ως προς τις προτεινόμενες λύσεις. Τα παιδιά έθιξαν σχεδόν το σύνολο των θεμάτων που σχετίζονται με την παιδεία και ιδιαίτερα με το λύκειο. Πρωτότυπες ιδέες δεν καταγράφτηκαν μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενες. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έχουν άποψη, προβληματισμό και προτάσεις στα θέματα της παιδείας. Από την επεξεργασία των απαντήσεων διαφαίνεται ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι με το σημερινό λύκειο και ειδικά το ενδιαφέρον των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων στρέφεται στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πλειοψηφία επιθυμεί αλλαγή του σημερινού συστήματος. Επιπλέον σε μεγάλο ποσοστό οι μαθητές αναφέρονται στην ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας ώστε να προσφέρονται ίσες ευκαιρίες και στους αδύνατους οικονομικά μαθητές, επιθυμούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την καλύτερη επιλογή της διδακτέας ύλης και τη μείωσή της. Επίσης προτείνουν την εφαρμογή καλύτερων μεθόδων διδασκαλίας που ευνοούν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης

 

Προς ένα νέο λύκειο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Περίληψη: Το σημερινό γενικό λύκειο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα που παρεμποδίζουν τον μορφωτικό του ρόλο. Προκειμένου να επανακτήσει το λύκειο τον μορφωτικό του ρόλο για το καλό των μαθητών και της κοινωνίας, υποβάλλουμε μια σειρά από προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας μας από την διεύθυνση ενός γενικού λυκείου, από τη γνώση που αποκτήσαμε μέσω επισκέψεων σε δεκάδες σχολεία της Ευρώπης και από την δική μας επιμόρφωση.

Abstract: The current Greek General High School faces many problems that have altered and underestimated its educational scope. In order to regain the high school educational role for the good of students and society, we submit a number of proposals. These proposals are the result of our experience from the management of a public high school, the knowledge gained through visits to dozens of schools in Europe and from our own training.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 1ΟΥ ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Περίληψη:  Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου αποφασίζει ομόφωνα να κατατεθούν οι παρακάτω προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία: 1) Ολοκλήρωση του προγραμματισμού λειτουργίας των σχολείων (διορισμοί, προσλήψεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις, εγγραφές –μετεγγραφές μαθητών, οριστική δήλωση επιλεγόμενων μαθημάτων και κατεύθυνσης, αποστολή όλων των βιβλίων κλπ) πριν την έναρξη των μαθημάτων 2) Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής σχολικών μονάδων και επαρκής χρηματοδότηση 3) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσα στο Σεπτέμβριο 4) Αναμόρφωση εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και εκσυγχρονισμός των σχολικών βιβλίων 5) Ορισμός ανώτατου ορίου μαθητών το 25 στα τμήματα Γενικής Παιδείας και στα τμήματα κατεύθυνσης το 20 6) Λειτουργία Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης από την αρχή της σχολικής χρονιάς 7) Τα βιβλία ξένων γλωσσών να διατίθενται δωρεάν στους μαθητές 8) Τοποθέτηση ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ψυχολόγοι, καθηγητές συμβουλευτικής) στα σχολεία

 

Abstract:The principal and the teachers’ board have unanimously decided To put the following suggestions under consideration inside the framework of the National Dialogue about Education. 1. The complete plan of the operation schedule for the schools to be ready before the beginning of the academic year. – As far as the teaching staff is concerned: appointments and hiring of teachers, transfers, temporary movements, and placements to be finished before September. – As far as the students are concerned: registrations, transfers, the students’ final enrollment in the optional subjects and their target sector, complete arrival of the course books at schools etc. 2. Further material and technical substructure support for the schools and sufficient government funds. 3. Educational seminars for the teachers during September. 4. Reformation of the curriculum and updating reformation of the course books. 5. Strictly limited 25-student-classes for the General Education lessons and 20-student-classes for the target-sector lessons. 6. “After school” support teaching classes from the very beginning of the academic year. 7. Availability of the foreign language course books to the students For Free. 8. Placement of specialized support staff (psychologists, career consultants etc.) in every school.

Προτάσεις για γενικές αλλαγές στην εκπαίδευση και ειδικά στα λύκεια.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεώργιος Παυλίδης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται προτάσεις για λειτουργικές αλλαγές που θα βελτιώσουν την λειτουργία του σχολείου και θα δώσουν βάση στην μάθηση και όχι στον αγώνα κάλυψης της ύλης. Επίσης αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών για να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό το Απολυτήριο λυκείου ως προς το γνωστικό επίπεδο των μαθητών.


Abstract: Some suggestions for general and specific changes in lyceum

 

Αλλαγή Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου Ημερησίου και Εσπερινού.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να δοθεί η δυνατότητα με σχέδιο νόμου σε αποφοίτους Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων προηγούμενων ετών η δυνατότητα αλλαγής του βαθμού του απολυτηρίου τους όσες φορές επιθυμούν παρακολουθώντας την Γ’ Γενικού και τη Δ’ Εσπερινού Λυκείου οποτεδήποτε μετά την χρονιά απόλυσής τους από το Λύκειο.

Abstract:Enable a draft law graduates Daily and Evening General Lykeio and Vocational Lyceum previous years the possibility of changing the degree of their baccalaureate many times as they wish by following the Third General and the Fourth Evening Lyceum anytime after year sacked from high school.