Αρχείο ετικέτας Μέλη ΔΕΠ

Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ερευνητής

Περίληψη: Δύο προβληματισμοί σχετικά με τις προσλήψεις μελών ΔΕΠ.

 Abstract: Two concerns about the employment of teaching and research staff in universities.