Αρχείο ετικέτας μείωση της ύλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΕΡΑΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ

Περίληψη: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Abstract: TEACHERS’ BOARD AND PARENTS BOARD OF THE 2ND PRIMARY SCHOOL OF PERAIA PRESENT THEIR PROPOSALS IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL DIALOGUE ON EDUCATION.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του ΓΕΛ Ελευθερούπολης Καβάλας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Περίληψη: Συγκρότηση Ανώτατου Συμβουλίου Παιδείας υπερκομματικού χαρακτήρα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικής πολιτικής με κύριους στόχους: – Τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό – Την αποδέσμευση του Λυκείου από τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τη μείωση της ύλης – Την ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης – Την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών – Την ενίσχυση του οπτικοακουστικού και τεχνολογικού εγγραμματισμού με αναβάθμιση των σχολικών εργαστηρίων – Τον ουσιαστικό σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό – Την πιστοποίηση της επάρκειας γνώσεων στις ξένες γλώσσες και στην πληροφορική σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Φροντιστηριακά μαθήματα από την αρχή της σχολικής χρονιάς – Τη δυνατότητα συνεργασίας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς – Την ενίσχυση της αισθητικής και καλλιτεχνικής παιδείας – Τη δημιουργία ευέλικτης ζώνης σε γυμνάσια και λύκεια – Την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών παράλληλα με την τυπική αξιολόγηση – Την επαρκή χρηματοδότηση – Τα «Πράσινα σχολεία» – Τη συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών – Την απόκτηση Α. Φ. Μ. των σχολείων – Τους έγκαιρους διορισμούς, μεταθέσεις, αποσπάσεις, τοποθετήσεις.

 Abstract: Constitution of a non partisan Supreme Educational Council for the design and implementation of an educational policy with the following main objectives: – Humanistic orientation – Release High School from university entrance examinations – Reduction of teaching material 4. Enhancing technical education – Reform of the curriculum – Enhancing audiovisual and technological literacy by upgrading school laboratories – Essential school professional guidance – Certification of proficiency in foreign languages and computer science at school level -Tutorials from the beginning of school year – Possibility of cooperation with psychologists and social workers – Enhancing aesthetic and artistic education – Creation of Flexible Zone in junior and senior High Schools – Descriptive evaluation of students besides with typical evaluation – Sufficient funding – “Green School” – Continuous and sufficient training of school teachers – Acquisition of tax number for schools – Teachers appointments,transfers and postings always on time.