Αρχείο ετικέτας μείωση ύλης

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περίληψη: Αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή. Μείωση της ύλης. Τα τρία τρίμηνα να μετατραπούν σε δυο τετράμηνα. Περιβαλλοντικά προγράμματα ενταγμένα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ενισχυτική διδασκαλία στο κάθε σχολείο που να ξεκινά από τον Οκτώβριο..Επανακαθορισμός των υποχρεωτικών διαγωνισμάτων και αξιολόγησης μαθητών. Απαλλαγή διευθυντών από ωράριο διδασκαλίας. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση τόσο σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στα γνωστικά αντικείμενα, όσο σε θέματα σχολικής βίας, μαθησιακών δυσκολιών και γενικά εφηβικής ψυχολογίας. Ψυχολόγος , υπεύθυνος σε κάθε σχολική μονάδα. Φύλαξη σχολείων. Γραμματειακή υποστήριξη για μεγάλα σχολεία. Οι καθηγητές των φυσικών επιστημών προτείνουν α. πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια με μαθητές λιγότερους από 10. Αλλαγή των βιβλίων Φυσικής Α,Β,Γ τάξεων και Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α΄ Β΄ τάξης δίνοντας έμφαση στη Γεωλογία. Η καθηγήτρια Γαλλικών προτείνει αλλαγή βιβλίων. Η ειδικότητα της Θεολογίας προτείνει ό,τι και ο Σύλλογος Θεολόγων για νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ειδικότητα του γυμναστή προτείνει περισσότερες ώρες γυμναστικής και υλικοτεχνική υποδομή. Φιλόλογοι προτείνουν για τα Αρχαία Ελληνικά κείμενα πιο απλά και κατανοητά , μείωση της διδακτέας ύλης και λιγότερα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Αγγλική φιλολογία: Αλλαγή βιβλίων (τουλάχιστον Β τάξης αρχαρίων και Γ τάξης Γυμνασίου), αύξηση ωρών διδασκαλίας Αγγλικών και σύνδεση με την απόκτηση πτυχίων.

 Abstract: Individual suggestions of Anthousa’ s High School faculty concerning the National Dialogue for Education.

 

 

Προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Δημοτικό Κουνουπιδιανών

Περίληψη: Ο  Σύλλογος διδασκόντων του 2ου Δημ. Σχ. Κουνουπιδιανών , συνεδρίασε και αποφάσισε να στείλει τις εξής προτάσεις επιγραμματικά για τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία: • Μείωση ωραρίου εκπαιδευτικών • Μείωση και εξορθολογισμός της ύλης των μαθημάτων. • Παράλληλες στηρίξεις • Σχολικά Βιβλία • Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι στα σχολεία • Απουσίες μαθητών • Εφημερίες εκπαιδευτικών • Αύξηση μισθών • Μείωση ωραρίου εκπ/κών • Τμήματα ένταξης • Αντιμετώπιση παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών • Σύνδεση ύλης ειδικοτήτων • Τμήματα ένταξης • Μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα Παρακαλούμε να ληφθούν οι παραπάνω προτάσεις υπόψη σας για την εξυγίανση της παιδείας και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 2ου ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2 ΓΕΛ ΔΑΦΝΗΣ-ΑΤΤΙΚΗ

Περίληψη: Ι. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 14χρονη υποχρεωτική παιδεία. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Ορισμένα μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος. ΙΙ. ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 16:30. Από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. Και στη συνέχεια 14:30-16:30. Πρόβλεψη υποχρεωτικής ενίσχυσης αδύνατων μαθητών μέσα στο σχολείο με υπόδειξη από τον διδάσκοντα για πόσο χρόνο για κάθε περίπτωση μαθητή. ΙΙΙ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα γνωστικά αντικείμενα, επαγγελματικό προσανατολισμό κ. ά. Συνεργασία – ανατροφοδότηση συναδέλφων ίδιας ειδικότητας. Ελεύθερη επιλογή ενός συγγράμματος για όλες τις τάξεις του Λυκείου σε κάθε μάθημα. Εβδομαδιαία μία ώρα ατομικών συναντήσεων καθηγητών με τους μαθητές προσμετρούμενη στο ωράριο για ενίσχυση, συζήτηση κλπ. Μείωση του εξωδιδακτικού έργου για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν. Όλες οι εργασίες που κάνουν να είναι σχετικές με το εκπαιδευτικό τους έργο. IV. ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μείωση της ύλης σε όλα τα μαθήματα. Ελευθερία στην επιλογή βιβλίου. Πρόγραμμα σπουδών – αλλαγή ώστε να ενισχύεται και να προωθείται η συνεργατική διαδικασία στην τάξη. 2ωρο μέσα στην εβδομάδα – για γιορτές, προπονήσεις, ομάδες θεάτρου, κοινωνική δράση κλπ παιδιά ενταγμένα σε ομάδες. Διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων με συνδιδασκαλία ορισμένη από την αρχή της χρονιάς στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Να μειωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα. Καθιέρωση 5ωρου. H έναρξη των μαθημάτων στις 9 πμ. V. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη. Διευκόλυνση στο σχεδιασμό και την έγκριση των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Ενημέρωση γονέων για απουσίες ηλεκτρονικά και μόνον. Συνεργασία σχολείων με μουσεία. Μικρότερα τμήματα (<=20 μαθητές) Λειτουργία βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 14χρονη υποχρεωτική παιδεία για το Λύκειο. Για τις τάξεις Α΄, Β΄ (ή και Γ΄) μαθήματα γενικής παιδείας μόνο. Δημιουργία Δ’ τάξης (ή Γ΄ και Δ΄ ανάλογα με την απορροφητικότητα των Σχολών ανά Πεδίο) για προπαρασκευαστικά τμήματα εξειδίκευσης με βαθμολογία που θα προκύπτει μέσα από σειρά αξιολογήσεων. (Μοριοδότηση – επανάληψη της τάξης για περισσότερα μόρια : μια συνεχής διαδικασία). Ειδικά μαθήματα για παιδιά που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα τα Ελληνικά. Μαθήματα να γίνονται εκτός σχολείου με τη μορφή επίσκεψης (πχ σε χώρο μουσείου) ή συζήτησης με εξωτερικούς επισκέπτες. Για τις σχολικές γιορτές: ορίζονται σαν project στην αρχή της χρονιάς οι 3 γιορτές με συγκεκριμένους μαθητές. Στο 2ωρο του poject γίνονται οι πρόβες χωρίς να χάνονται ώρες μαθήματος Φύλαξη του σχολείου όλο το 24ωρο. Ξεχωριστή αίθουσα καλλιτεχνικών, θεάτρου, κινηματογράφου με το απαραίτητο υλικό. Να υπάρχει ο/η ψυχολόγος του σχολείου καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Abstract: I. School Timetable and Curriculum • Compulsory education lasts for 14 years. General education courses are provided in A, B and C grades. There is provision for a fourth grade of preparatory nature with specialized courses which will include a combination of students being graded and evaluated. (Acquiring credits-class repetition for more credits: an on-going procedure). • Specialized courses for students whose native language is not Greek. • Certain subjects will be conducted outside school in the form of field trips or conversing with external visitors. • National holiday celebrations will be assigned at the beginning of each school year as two-hour projects carried out with a specific number of students. These sessions will be held on a weekly basis within the school timetable. II. Tutorial teaching • General courses will be held from 9:00 a.m. until 13:00 p.m. Tutorial classes will be held from 14:30 p.m. until 16:30 p.m. • Provisional obligatory support for weak students at school after the teacher’s suggestions. III. In-service Teacher Training and Teacher Educational Support • In-service teacher training concerning specific fields, vocational training, etc. • Co-operation and feedback among teachers in the same discipline. • Free choice of coursebook for each subject in all school grades. • Weekly one-to-one sessions between teacher and student for discussion and reinforcement. • Reduction of teacher’s involvement in administrative work. IV. Quantity and quality of syllabus • Reduction of syllabus in all subjects. • Freedom of choice in selecting school material. • Co-operative learning. • A two-hour session a week within the school timetable dedicated to celebrations, athletic training, theatrical groups, social activities, etc. • Cross-curricular approach of subjects with co-teaching defined at the beginning of the school year. • Reduction of teaching hours. Establishing 5 hours of teaching sessions. • School commences at 9:00 a.m. V. Administration-Availability of school material-Employing staff • Hiring permanent personnel for administrative support. • Reduction of bureaucratic procedures concerning educational field trips. • Informing parents of students’ absences by email. • Co-operation between schools and museums. • Smaller classes (‹= 20 students). • Operation of library facilities throughout the school day. • Auditorium for film viewing and theatrical productions. • Guidance counseling for psychological support on call.