Αρχείο ετικέτας μειονοτικό σχολείο

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΜΑΝΛΙΚ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΩΝΟΤΟΠΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περίληψη: Πέμπτη 14/01/2016 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η περιοχή Χάρμανλικ (Αλωνότοπος) Κομοτηνής κατοικείται αμιγώς από πολίτες μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας Η συνοικία σήμερα αριθμεί περί 100 μαθητών ηλικίας δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές φοιτούν σε κοντινά Μειονοτικά δημοτικά σχολεία λόγω μη ύπαρξης Μειονοτικού Σχολείου στη συνοικία. Υπενθυμίζουμε ότι τα σχολεία που αναγκάζονται να φοιτούν δεν πληρούν κτιριακά τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αφού είναι πολύ στενά με αποτέλεσμα οι μαθητές να συνωστίζονται σε τάξεις μικρές που έχουν ψεύτικα διαχωριστικά και να ακούνε οι μαθητές της μιας τάξεις τις φωνές της άλλης. Φυσικά και ο προαύλιος χώρος των σχολείων αυτών είναι πολύ μικρός για τόσους μαθητές.

Abstract: Thursday 14/01/2016 Demand for a new minority school in Komotini Charmanlik (Alonotopos) is one of the districts of Komotini and it is an area where only the members of the Muslim Minority reside in. Currently, in that district, there are around 100 primary schools aged students. Since there is no minority school in Charmanlik (Alonotopos) district, all these students have to attend other nearby minority schools. However, the schools that students are forced to attend do not meet the requirements of modern education. Classes are so small and crowded. Students can easily hear other class’ student’s voices since the walls of classrooms are so thin. Also, the playgrounds of these schools are too small for many students.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΚΙΑΜΗΛ ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ

Περίληψη: Οι αιτούντες ανήκουμε σε μια ομάδα ενεργών πολιτών της Κομοτηνής, η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα της στέγασης που αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες η πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση στην πόλη μας. Συγκεκριμένα τα παιδιά μας που φοιτούν στο 5ο μειονοτικό σχολείο – ”Μάστανλη” της Κομοτηνής, αναγκάζονται να παρακολουθούν τα μαθήματα τους σε σχολικές αίθουσες όπου σε ένα θρανίο αναγκάζονται να κάθονται τρεις ή ακόμα χειρότερα τέσσερις μαθητές μαζί, καθώς οι αίθουσες διδασκαλίας που υπάρχουν στο συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο είναι ελάχιστες αλλά και ταυτόχρονα αυτές που υπάρχουν είναι πάρα πολύ μικρές. Και το ίδιο το κτίριο που στεγάζεται το σχολείο άλλωστε είναι απαρχαιωμένο και παρουσιάζει πολλά προβλήματα, ειδικά τους χειμερινούς μήνες με τις βροχές.

Abstract: Applicants belonging to a group of active citizens of Komotini, which has taken the initiative to bring the housing problem facing decades the primary minority education in our city. Specifically our children attending the 5th minority school – ” Mastanli ” of Komotini, forced to attend their lessons in classrooms where a bench forced to sit three or worse four students together, as classrooms that exist in this primary school is limited but while existing ones are too small. And the same building that houses the school is also obsolete and has many problems, especially in winter with the rains.