Αρχείο ετικέτας μοριοδότηση σχολείων

Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 27ο Δημ. Σχ. Τρικάλων «Αρ. Παππάς»

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων και επιμέρους θέματα των εκπαιδευτικών

Abstract: Proposals concerning educational needs of schools and individual themes teachers