Αρχείο ετικέτας Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Νέο Λύκειο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γκαλανάκης Γιώργος, Κοκολάκη Μαριάνθη, Λάμπρου Παναγιώτης, Μουντράκης Γιώργος, Πετράτος Αντώνης: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίληψη: Η χρεοκοπία του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες, με κορυφαία τη Λυκειακή, συνιστά κοινό τόπο τα τελευταία χρόνια. Είναι ώριμες οι συνθήκες για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα συνδυάζει την προσαρμογή στις νεότερες συνθήκες, με την εξυπηρέτηση, πρωτίστως, των μαθητικών αναγκών.

Abstract: The collapse of the Greek educational system, especially that of the secondary level is common place. The conditions are mature for an educational system that will be combining the adaptation to modern circumstances with the assistance of first and foremost the students’ needs.