Αρχείο ετικέτας Νομική κάλυψη

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περίληψη: Προτάσεις στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, με θέματα τα αναλυτικά προγράμματα, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, την παρουσία ψυχολόγου για μαθητές με ειδικές ανάγκες και το μάθημα ΤΠΕ.

Abstract: Our proposals in the national dialogue for the education, concerning the curriculum, additional teaching aid, the presence of psychologist for students with special needs and the lesson of Computer Studies.