Αρχείο ετικέτας Ν.4186/13-παράγραφος 15-άρθρο 28

Πρόταση για την επανεξέταση της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του Ν.4186/13

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη:Προτείνεται τροποποίηση τόσο στη διατύπωση της παρ. 15 του άρθρου 28 του Ν.4186/13 (δημιουργεί πάντα πρόβλημα η ασάφεια στην υπάρχουσα) όσο και στο περιεχόμενο, έτσι ώστε όχι μόνον να αποτυπώνονται οι πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά να αποφεύγονται και υπερβολές.

Abstract: Amendment of the formulation of par. 15 of Article 28 of N.4186 / 13 and content, in a way that actual educational needs are reflected.