Αρχείο ετικέτας ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Μονής Νάξου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει τις παρακάτω προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας: 1. Διατήρηση των ολιγοθεσίων σχολείων στα νησιά. 2. Αναβάθμιση των ολιγοθεσίων σχολείων με καθηγητές φυσικής αγωγής, ξένης γλώσσας και πληροφορικής στα πλαίσια της ισονομίας των σχολείων και των μαθητών. 3. Συντήρηση των κτιρίων. 4. Έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς από τις 11 Σεπτεμβρίου. 5. Επανέλεγχος από το Υπουργείο Παιδείας των ενοτήτων της διδακτέας ύλης και των σχολικών εγχειριδίων. 6. Αλλαγή της νομοθεσίας που αφορά την αξιολόγηση των μαθητών. 7. Οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτικών και όχι μείωση των αποδοχών τους. 8. Εξίσωση των ωρών διδασκαλίας στα ολιγοθέσια με τα πολυθέσια σχολεία. 9.Διατήρηση του ολοήμερου στα ολιγοθέσια σχολεία 10.Ενίσχυση των ολιγοθεσίων σχολείων με δασκάλους παράλληλης στήριξης.

Abstract: Equality between schools- equality between teachers- no schools closing – teachers in time at schools – changes at school’s books – changes at student’s evaluation.

 

Το ολιγοθέσιο σχολείο στη σημερινή εκπαιδευτική-πολιτισμική πραγματικότητα.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη: Η συγκεκριμένη πρόταση εισηγείται τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου προγράμματος που θα έχει ως σκοπό να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ολιγοθέσιων σχολείων και να αναβαθμίσει ποιοτικά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο ολιγοθεσιακό σχολικό περιβάλλον. Είναι μια προσπάθεια βασισμένη στη διδακτική εμπειρία και στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που είναι κατάλληλες για την ολιγοθεσιακή διδασκαλία καθώς και στη χρήση των εφαρμογών Τ.Π.Ε. Ειδικά με τη χρήση του Διαδικτύου μπορεί να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για την κατάρτιση, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των δασκάλων, των μαθητών και των εξ αποστάσεως επιμορφωτών τους. Η υποστήριξη αυτής της προσπάθειας αναμένεται να εμπλουτίσει τις, έτσι κι αλλιώς, ελλιπείς για το αντικείμενο της συνδιδασκαλίας σε ολιγοθέσια σχολεία επαγγελματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών , καθώς επίσης και να βελτιώσει τις δυνατότητές τους να σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις τους έτσι ώστε να ενισχύουν τη σχέση μεταξύ του μακρινού ολιγοθεσιακού περιβάλλοντος σχολικής διδασκαλίας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.