Αρχείο ετικέτας ολιγομελή τμήματα

Πρόταση Εσπ. ΓΕΛ Αιγίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  Εσπερινό ΓΕΛ Αιγίου

Περίληψη: EΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ εν συντομία Για τους ΜΑΘΗΤΕΣ Προτείνουμε 1. Για τα Εσπερινά Σχολεία ιδιαίτερα να υπάρχει πρωτοβουλία και αυτενέργεια του διδάσκοντος για την ύλη που διδάσκεται σε σχέση με το επίπεδο και τη φύση των μαθητών που έχουν κάθε χρονιά 2. Να υπάρξει μάθημα βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές 3. Να ενθαρρύνεται η διδασκαλία σε ομάδες και σε περιβάλλοντα εκτός σχολικής αίθουσας 4. Να υπάρχει μάθημα Επαγγελματικού προσανατολισμού και για τα Εσπερινά Λύκεια καθώς και σχολικός ψυχολόγος 5. Δημιουργικές δραστηριότητες (μουσική, θέατρο, ζωγραφική) και για τα λύκεια Για τους ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Προτείνουμε 1. Προσλήψεις εκπαιδευτικών 2. οι εκπαιδευτικοί να ανήκουν σε ένα σχολείο και να μη μετακινούνται σε πολλά σχολεία ούτε μακριά από το τόπο διαμονής τους, 3. Επαναφορά του ωραρίου τους στα προηγούμενα πλαίσια 4. Να μπορούν να συνταξιοδοτούνται πριν χάσουν την αξιοπρέπεια τους μέσα στη τάξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Προτείνουμε 1. Να συνεχιστεί να ισχύει η ψήφος των διδασκόντων για την ανάδειξη διευθυντή σχολικής μονάδας 2. Οι νέοι διευθυντές να παρακολουθούν μια στοιχειώδη επιμόρφωση ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα τους καθήκοντα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Προτείνουμε 1. τα σχολεία να είναι μικρά ολιγομελή για καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης 2. Να υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη 3. Να σταματήσουν οι καταλήψεις 4. Σταθερότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα ανεξάρτητα με την εκάστοτε κυβέρνηση 5. να καταργηθεί η παραπαιδεία και να αντικατασταθεί με ενισχυτική διδασκαλία.


Abstract
: EVENING GENERAL SENIOR HIGH SCHOOL OF AEGHIO SUGGESTIONS FOR THE OPEN DISCUSSION FOR EDUCATION (IN BRIEF) ABOUT THE STUDENTS It is suggested that 1. especially for the evening schools the teacher should be free to choose the material to be taught in connection with the potential and the traits of the learners 2. both teachers and students should be trained on how to communicate effectively and solve emerging problems (crisis) 3. teaching sessions in groups and places outside school should be encouraged 4. the subject of Vocational Training should be included in the curriculum of the Evening Senior High Schools; additionally, a school psychologist is necessary 5. creative activities (music, drama, painting) should be added to the curriculum ABOUT THE TEACHERS It is suggested that 1. teachers should be hired 2. teachers get tenured in one school; teaching in many schools or away from one’s place of living should be abolished 3. teaching hours should be restored to the former total 4. retirement of teachers should be allowed before reaching burnout and becoming ineffective due to old age, health problems, fatigue etc. HEADTEACHERS It is suggested that 1. the current procedures for electing a headteacher should continue 2. first time headteachers should be receive in-service training so that they respond to their duties effectively SCHOOL OPERATION It is suggested that 1. schools should have a small number of students,who will benefit from better quality of education 2. secretaries should be appointed at schools so that they carry out all the beaurocratic procedures of school operation. Teachers should be freed from counter-productive duties which tire them out at the expense of their prime concern which is teaching 3. Student sit-ins should stop 4. A coherent and stable educational system, regardless of the political conditions 5. Extra-curricular tutoring at home should be replaced by tutoring at school by school teachers.

Εθνικός Διάλογος Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Καρέα

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων για την αναβάθμιση της παιδείας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.