Αρχείο ετικέτας Ολοήμερο Δημοτικό

Βελτίωση πρότασης για ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου

Περίληψη: Άλλαξαν κάποια στοιχεία της πρότασης, που έχει ήδη αναρτηθεί. Πρόκειται για την εφαρμογή ΕΑΕΠ σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά, μα με βελτιώσεις, έτσι ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο λειτουργικό, προσαρμοσμένο σε πραγματικές ανάγκες.

Abstract: Some elements of the proposal, which has already been posted, have been changed.