Αρχείο ετικέτας οπτικοακουστικός γραμαμτισμός

Πρόταση Εισαγωγής ενός μαθήματος “Αγωγή στα ΜΜΕ” στο σχολείο. Μοντέλα διδασκαλίας, διεθνής κινητικότητα και πηγές.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Περίληψη: Στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον όπου τα ΜΜΕ διαδραματίζουν αναμφισβήτητα κυρίαρχο πλέον ρόλο, κρίνεται αναγκαία η λήψη μέτρων για μια κριτική και «φιλτραρισμένη» πρόσληψη και αντιμετώπιση της λειτουργίας τους ως ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών μηχανισμών και στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή κινητικότητα στο ευρύ οπτικοακουστικό πεδίο και την εμπλοκή ολοένα και περισσότερων stakeholders και policy makers (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, UNESCO, NORDICOM) στο εν λόγω πεδίο το οποίο συναντάται ως ¨παιδεία στα μέσα» (media literacy) η Ελλάδα καλείται με τη σειρά της να επιδείξει μια ανάλογη δραστηριότητα τόσο στο πεδίο της τυπικής όσο και μη-τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διεθνείς επιταγές. 

 Abstract: In the emerging digital convergence era where media take up rapidly dominant role in everyday life of all citizens, it is more than crucial to take up measures on media literacy in order to enrich young people with a critical and objective approach against plethora of incoming media messages and working mechanisms. Following the European and global mobility on media and education policy making and the increasingly dynamic role of multiple stakeholders, such as the European Commission, the Council of Europe, UNESCO and NORDICOM, Greece is called upon to act and react with reporting on projects and actions undertaken on media literacy in typical and non typical environment, in order to align with the international norms. This proposal entails the dilemma of integrating media literacy in school as an autonomous course or cross-curricular along with a new Act voted in the USA recently on digital literacy as well as UNESCO Open Educational Resources.