Αρχείο ετικέτας οργανικές θέσεις

Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: Κάλυψη των διδακτικών κενών στα σχολεία μέχρι της 11/9, αλλαγή ορισμένων βιβλίων, μείωση της ύλης, μείωση του αριθμού των μαθητών στo μαθήμα των ΤΠΕ ενισχυτική διδασκαλία, αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου, προμήθεια υλικού για Εικαστικά, Γυμναστική, αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων, σύσταση οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ίδρυση τμήματος Ένταξης σε κάθε σχολείο, στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

 Abstract: The teachers of the 5th primary school of Agia Varvara have discussed and decided to make recommendations via the digital platform of the Ministry of Education on the following issues: Coverage of teaching hours at schools until 11/9, change of certain books, reduction on the load of the teaching material, reduction on the number of students in Information Technology classes, remedial teaching, upgrading of the All day school, supply of material for Art and P.E. classes, upgrading of digital systems, foundation of classes for students with learning difficulties in every school, employment of psychologists and social workers and establisment of permanent posts for the speciality teachers.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 ΚΑΙ ΠΕ32 ΑΠΟ ΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περίληψη: Ως πρόεδρος του συνδέσμου καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας θα ήθελα να υπενθυμίσω την διαρκή εκκρεμότητα με τους υποχρεωτικά μεταταγμένους εκπαιδευτικούς με το νόμο του κου Αρβανιτόπουλου 4172/2013. Τον Αύγουστο του 2013 περίπου 4500 καθηγητές της Β/βαθμιας εκπαίδευσης εξαναγκάστηκαν σε μετάταξη στην Α βαθμια, προερχόμενοι από τους κλάδους γαλλικών, γερμανικών, αγγλικών, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, θεατρικής αγωγής. Στους 27 αυτούς μήνες που βρισκόμαστε στην Αβάθμια το αίτημα για την απόδοση των οφειλόμενων όπως προκύπτει από το νόμο των υποχρεωτικών μεταθέσεων οργανικών θέσεων δεν έχει υλοποιηθεί παρ’ ότι οι μετατάξεις ως νομική διαδικασία έχουν ολοκληρωθεί. Για όλους τους παραπάνω λόγους ο σύνδεσμος μας στηρίζει τις δράσεις των μεταταγμένων εκπαιδευτικών και καλούμε τον πολιτικό μας προϊστάμενο να δώσει λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Abstract: As president of the association of the French speaking teacher’s association I would like to remind you about the unresolved issue with the detached teachers according to Arvanitopoulos low 4172/2013. In August 2013, 4500 professors from the department of french, german, english language, computer science, physical education and arts were transfered without their consent to the primary education. So far,in these last 27 months, the request for the statutory posts has not been met although the detachements legally speaking have been approved.For the above reasons our association supports the actions of the and we request the assistance of our political supervisor to propose a solution for the specific problem.