Αρχείο ετικέτας οργανωση τμηματων

Προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Βούλας

Περίληψη: Οι προτάσεις των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Βούλας αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στα μαθήματα, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην οργάνωση των τμημάτων, στο σύστημα εξετάσεων – αξιολόγησης, στη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα. 

 Abstract: The students of the 1st High School of Voula submit their proposals for the operation of the school.

 

Μικρές παρεμβάσεις για καλή λειτουργιά των σχολικών μονάδων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γονέας και Εκπαιδευτικός

Περίληψη: Μερικές σκέψεις / προτάσεις , αυτονόητα απλά πράγματα.

Abstract: The formation of balanced groups of students, hiring teachers on a part-time basis, stand-by short term substitute teachers, normal substantial real professional secretaries. An end to teachers working as secretaries and being paid as teachers eventhough they do not teach (no hours available) and they try to learn how to send a fax.