Αρχείο ετικέτας παπαγαλία

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 49o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Περίληψη: Η παιδεία μας πάσχει από υπερβολική δόση παπαγαλίας. Ο ιδανικός Έλληνας μαθητής είναι ένα μαγνητοφωνάκι στο οποίο ο καθηγητής πατά το Record και στην συνέχεια επιλέγει τι θέλει να ακούσει και πατά play. Δεν είναι να απορείς που πάμε από το κακό στο χειρότερο στις μετρήσεις του ΟΟΣΑ. Είναι αυτονόητο όταν δεν προάγεται η κριτική σκέψη.

 Abstract: Our educational system needs to provide critical thinking.

Κατάργηση Αποστήθισης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Αλέξης Παναγιωτόπουλος

Περίληψη: Όλες οι εξετάσεις (και οι πανελλήνιες) να διεξάγονται με ανοιχτό βιβλίο.

Abstract: Exams from 1st class of gymnasium and onwards should be conducted with open books