Αρχείο ετικέτας παρουσία ψυχολόγου και κοινωνιολόγου

Το Σχολείο του αύριο.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Κοκκινοχώματος συζήτησε και αποφάσισε να υποβάλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας προτάσεις που αφορούν στα εξής: την παραπομπή μαθητή- μαθήτριας σε διαγνωστική ομάδα, την μείωση και την αναδιαμόρφωση της διδακτέας ύλης ,την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αύξηση της επιδότησης σχολικών μονάδων και αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών, την στελέχωση των σχολικών μονάδων με ψυχολόγο και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.