Αρχείο ετικέτας Παρουσία ψυχολόγου

Προτάσεις για Επιμόρφωση Εκπ/κών-Υποστήριξη εκπ/κου έργου και Βελτιωση Υποδομών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 17ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Η πολιτεία έχει παραμελήσει συστηματικά την παιδαγωγική και επιστημονική στήριξη τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του έργου του. Το πλήθος των διδακτικών στόχων του ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ περιορίζει ασφυκτικά τις κινήσεις του. Οι ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό αυξάνονται συνεχώς ενώ χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εγκλωβισμένοι στη αβεβαιότητα του αύριο. Παρά την άσχημη κατάσταση της οικονομίαςείναι ανάγκη να υποστηριχθεί η σύγχρονη διδασκαλία από μέσα και εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Το ολοήμερο τμήμα εξακολουθεί να υποφέρει από έλλειψη χώρων, υποδομής και προσωπικού και ο ρόλος του παραμένει υποβαθμισμένος.

Abstract: The State has systematically neglected the educational and scientific support concerning the teacher and his work. Teaching freedom is patronized by the ever growing daily goals set by the School Curriculum. The need for regular staff is rising constantly and thousands of standbys are trapped in an uncertain future. Despite the bad financial situation in this period contemporary teaching and new means of technology must be supported financially by the State. The “All Day School” institution still suffers from serious lack of space, infrastructure and staff and its role remains degraded.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο για την παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Περίληψη: Προτάσεις στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, με θέματα τα αναλυτικά προγράμματα, την πρόσθετη διδακτική στήριξη, την παρουσία ψυχολόγου για μαθητές με ειδικές ανάγκες και το μάθημα ΤΠΕ.

Abstract: Our proposals in the national dialogue for the education, concerning the curriculum, additional teaching aid, the presence of psychologist for students with special needs and the lesson of Computer Studies.