Αρχείο ετικέτας ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Τα Πειραματικά Σχολεία και οι Διευθυντές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περίληψη:Με την ίδρυση και λειτουργία των πειραματικών σχολείων οι νέοι διευθυντές με όρεξη και μεράκι θα οργάνωναν και συντόνιζαν τους νέους αυτούς οργανισμούς ώστε να αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα παιδαγωγικής καινοτομίας και επιτυχών διδακτικών παρεμβάσεων. Το κλίμα θα ήταν πρόσφορο για συνεργασίες, νέες παιδαγωγικές ιδέες, άνοιγμα στην κοινωνία καθώς και στη διαμόρφωση μιας κοινότητας που θα προωθούσε τη γνώση και τις δεξιότητες για την επιτυχή πορεία των μαθητών στον 21ο αιώνα. Όμως η πραγματικότητα και τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν τελείως διαφορετικά. Ίσως για τους κάτωθι λόγους.

Abstract: Through the establishment and setup of the experimental schools, the newly appointed principals, with a desire will organize and coordinate these new educational organizations so as to become bright examples of pedagogical innovation and successful teaching interventions. The climate would be encouraging to collaboration, new pedagogical ideas, an openness to society and to the formation of a community that would promote knowledge and skills for the successful life run of students in the 21st century. But the reality and the results proved to be completely different. Perhaps for the following reasons.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΑΣ ΑΜΕΑ ΑΕΤΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: 1. ΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Ή ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 2. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΜΕΑ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Abstract: 1. STRUCTURES OF POST-SECONDARY EDUCATION OR LIFELONG LEARNING. 2. SCHOOL GAMES FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 3. STUDENTS WITH DISABILITIES IN EXPERIMENTAL SCHOOLS