Αρχείο ετικέτας περιγραφική αξιολόγηση

Έντυπο περιγραφικής αξιολόγησης για το Δημοτικό.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μαρία Αντωνάτου, σχολική σύμβουλος Δημοτικής Εκαίδευσης

Περίληψη: Αποτελεί αποτέλεσμα έρευνας. Πρόκειται για έντυπο μιας σελίδας μόνον, ενώ αξιολογείται πλήθος παραμέτρων. 

 Abstract: This is a result of research. It covers only one page, however evaluates numerous parameters.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Ηλίας Μπουρδούκης

Περίληψη: Προκειμένου το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης να οδηγηθεί σε μια άλλη κατεύθυνση, από αυτή που βρίσκεται σήμερα, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές: Διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο προωθώντας μαθητοκεντρικές διδακτικές προσεγγίσεις στη θέση της μετωπικής διδασκαλίας. Κύρια χαρακτηριστικά αυτών των προσεγγίσεων θα είναι το πιο ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, η βιωματική μάθηση, η ενεργητικότερη συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες και στο σχεδιασμό της προσωπικής τους μάθησης. Νέο πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο έτσι δομημένο που να επιτρέπει στο μαθητή να αποκτήσει σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα όχι μνημική αλλά λειτουργική γνώση, που θα είναι ενιαίο και συνεκτικό από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Κατάργηση των εξετάσεων και των τριμήνων (γενικότερα των περιόδων, τρίμηνα – τετράμηνα) στο Γυμνάσιο και καθιέρωση της περιγραφικής αξιολόγησης. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών(Τ.Π.Ε) σε Γυμνάσιο και Λύκειο με τη χρήση διαδραστικών πινάκων και προσωπικών υπολογιστών από τους μαθητές. Ενιαίο λύκειο που θα συμπεριλαμβάνει γενικό και επαγγελματικό λύκειο με κύριο γνώρισμα του τη σύνθεση θεωρίας πράξης. Σε κάθε σχολείο μέριμνα για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες με παράλληλη στήριξη και με τμήματα ένταξης.

 

Προτάσεις για ένα Δημοκρατικό Παραγωγικό Σχολείο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Banos Vassilis

Περίληψη: Σας κοινοποιώ μιά πρόχειρη σύνοψη θέσεων για την Παιδεία, που την τελευταία δεκαετία υποστηρίχτηκαν δημόσια από μένα και από αρκετούς άλλους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Συνοπτικά οι προτάσεις : — Ένταξη της Σχολικής Ψηφιακής Εκπαίδευσης στις ανάγκες της Παραγωγής — Αναβάθμιση του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και της Παιδαγωγικής Συνεδρίασης — Πενταετές Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών — Κατάργηση της βαθμολογίας και αντικατάσταση με Περιγραφική Αξιολόγηση — Κυριαρχία της Σχολικής Κοινότητας πάνω στη Σχολική Μονάδα — Κατάργηση όλων των Πιστοποιήσεων — Πλήρης αντικατάσταση του κλειστού λογισμικού με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα — Πλήρης τεχνικός έλεγχος συμβατότητας των κτιρίων και επεμβάσεις

Abstract: This is a simple compendium of proposals about educational reforms needed in modern Greece. — Integrating Digital Education into the Production Needs — Upgrading the influence of the Staff of School / enhancing the Pedagogic Conference — 5-Year-Frame of a Curriculum — Replacing the Numerical Grade System with a Descriptive Evaluation — Dominance of the School Community over the School Unit — Abolition of all kinds of Certifications — Complete replacement of Closed Proprietary Software with Free/Open Source — Compatibility examination and technical control for all school buildings and constructive interventions