Αρχείο ετικέτας περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κ.Σ.Ε.Ε.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περίληψη: Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου (Κ.Σ.Ε.Ε.) ως Επιμορφωτικά Κέντρα για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την ουσιαστική αξιοποίηση και βελτίωση του έργου των Σχολικών Συμβούλων και των Δομών Εκπαίδευσης