Αρχείο ετικέτας Πλατφόρμα Διαλόγου

Η πλατφόρμα διαλόγου είναι εξαιρετικά δύσχρηστη

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Καλοδήμος Δημ.

Περίληψη: Ο Διάλογος έπρεπε να είναι σε θεματικούς άξονες και με απλό τόπο κατάθεσης των προτάσεων. Μια πρόταση θεματικών αξόνων.