Αρχείο ετικέτας Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο

Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

Περίληψη: Η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από τα θεμέλια. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης υπήρξε «παραμελημένη» από όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ανέφερε στο πρόγραμμά του την Προσχολική Εκπαίδευση. Στην παρούσα πρόταση, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας και να αναβαθμίσουμε την Προσχολική Εκπαίδευση θεσμοθετώντας το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο. Άλλωστε, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια και προετοιμασία, ώστε να βελτιώσει το πεδίο. Όπως δείχνουν παραδείγματα άλλων χωρών, η προσβασιμότητα ως επακόλουθο της υποχρεωτικότητας μπορεί να είναι προβληματική, ενώ η προσβασιμότητα με βάση κριτήρια ποιότητας οδηγεί στην καθολικότητα της φοίτησης ακόμη και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική. Με την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώνουν ερευνητικά δεδομένα και πολιτικές, ότι οι επενδύσεις στις μικρές ηλικίες αποδίδουν πολλαπλάσια, καταθέτω την πρόταση αυτή για την Αναδιάρθρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Abstract: Pre Scool Education Reform. National Quality Framework for Pre School Education.