Αρχείο ετικέτας πράσινα αειφόρα σχολεία

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΟΠ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΡΑ

Περίληψη: Τα πειραματικά σχολεία πρέπει να αποκτήσουν γεωγραφική και κοινωνική διασπορά και εξειδίκευση (ορεινές, νησιωτικές, πεδινές, βιομηχανικές, αγροτικές περιοχές), εξωστρέφεια, ώστε η εμπειρία τους να διαχέεται και να δοκιμάζεται σε όλα τα σχολεία, καθώς και θεματική εξειδίκευση: Ζητάμε τη δημιουργία οικολογικών / αειφόρων πειραματικών σχολείων και παιδικών σταθμών.

Abstract: The Experimental schools must acquire a geographical and social character (mountains, islands, plains, industrial, agricultural), as soon as thematic specialization: we support the creation of ‘green’ experimental schools and kindergartens for the sustainable society and environmental conscience.