Αρχείο ετικέτας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

Κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑ.Λ Λέρου

Περίληψη: Στο πλαίσιο του Εθνικού κοινωνικού διαλόγου για την Παιδεία διοργανώθηκε την Παρασκευή 18/3/2016 στο χώρο του ΕΠΑ.Λ Λέρου συζήτηση προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις όσον αφορά την επικείμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τα θέματα τα οποία θίχτηκαν από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του ΕΠΑ.Λ Λέρου (εκπαιδευτικοί , γονείς, μαθητές) αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή, την πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα καθώς και την ποιότητα αυτών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και στελέχωσης σχολείων και τέλος αξιολόγηση μαθητών

Abstract: As part of the National Social Dialogue on Education held Friday 18/03/2016 at the site of EPAL Leros debate to be tabled proposals concerning the forthcoming education reform. The issues raised by the entire educational community of EPAL Leros (teachers, parents, students) related to technical and material infrastructure, special support courses, timetables and curricula and their quality, teacher training, status changes in teacher’s service , teacher’s training and staffing of public schools and finally student’s evaluation.