Αρχείο ετικέτας Προγραμματισμός

Προτάσεις για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Γυμνάσιο Ψαχνών Ευβοίας

Περίληψη: Προτάσεις Συλλόγου Διδασκόντων, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μαθητών και Δήμου για την Παιδεία: Έγκαιρος προγραμματισμός της σχολικής χρονιάς, διενέργεια επιμορφώσεων στην αρχή και το τέλος της σχολικής χρονιάς, σωστός προγραμματισμός της ύλης, στελέχωση των σχολείων από όλες τις ειδικότητες από την αρχή της σχολικής χρονιάς ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές και μάλιστα ειδικά σ’ αυτές γιατί τα παιδιά στερούνται επιλογών, ανάγκη για αναβάθμιση των ΕΠΑΛ, οικονομική και κοινωνική υποστήριξη σε συγκεκριμένες οικογένειες μαθητών για την αποφυγή του φαινομένου της διαρροής μαθητών, πρόταση για αύξηση των ωρών των μονόωρων μαθημάτων, έγκαιρη πρόσληψη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, διενέργεια διαγωνισμών για τον εξοπλισμό των σχολείων, διαχωρισμός της Θρησκείας από το Υπουργείο Παιδείας και απλούστευση των Αρχαίων Ελληνικών με έμφαση στη μετάφραση των κειμένων. Περισσότερος χρόνος για τη γυμναστική και τα ξενόγλωσσα μαθήματα.

Προτάσεις για την Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Πληροφορική, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

Περίληψη: Παρουσίαση προτάσεων που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση, τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση εκπαίδευση, στη διδασκαλία του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) και την Παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Abstract: It is presented five proposals concerning vocational training, teaching Informatics and computational thinking in secondary education, teaching the course of vocational guidance and counseling, as well as the Pedagogical training that is undertaken by teachers.

Πληροφορική

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Αθανασιος Σταυριανός – Απόστολος Συρόπουλος

Περίληψη: Η σημερινή κατάσταση της πληροφορικής παιδείας στην Ελλάδα απέχει κατά πολύ από το ιδανικό. Οι μαθητές διδάσκονται πολλά αντικείμενα κατ’ επανάληψη (π.χ. Η επεξεργασία κειμένου είναι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 3 φορές ένας μαθητής στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ενώ πρακτικές οι οποίες αποτελούν κοινό τόπο σήμερα (χρήση κινητών συσκευών) απουσιάζουν εντελώς. Έχοντας τα παραπάνω ως δεδομένα προτείνουμε ένα νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ενσωματώνει τις πιο σύγχρονες ιδέες στην πληροφορική παιδεία. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε την εισαγωγή του προγραμματισμού Η/Υ στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στην πρωτοβάθμια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες και την χρήση του Η/Υ ως ένα εργαλείο επίλυσης προβλημάτων

Abstract: The current situation in informatics education in Greece is far from ideal. Pupils are taught the same things over and over again (e.g., word processing is a subject that is taught 3 times during the school years of an average pupil) while there is no provision for things that are almost common place today (e.g., tablets, phablets, etc.). Based on these remarks we propose a new curriculum that incorporates modern ideas into computer education. In particular, we propose the teaching of computer programming in secondary education while primary education is used to expose pupils to basic ideas and the use of the computer as a tool for the solution of problems.