Αρχείο ετικέτας Προσχολική Εκπαίδευση

Καλλιτεχνική Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Ομάδα ART

Περίληψη: Στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία κατατίθεται η πρόταση που φέρει την ονομασία «Καλλιτεχνική Παιδεία». Αφορμή για τη σύλληψη και την κατάθεση της πρότασης είναι η εικόνα του σημερινού σχολείου ως ενός μονοδιάστατου εξεταστικού κέντρου που επικεντρώνεται στη στείρα γνώση και την απομνημόνευση. Το ελληνικό σχολείο υστερεί στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη όλων εκείνων των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που διαμορφώνουν άτομα με ελεύθερη και κριτική σκέψη. Στόχος, επομένως, της πρότασής μας είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να καταστήσουν το μαθητή ολοκληρωμένο και ελεύθερο πολίτη. Αυτό, κατά την άποψή μας, μπορεί να γίνει μέσω των Τεχνών, οι οποίες θα εμπλακούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι με τη μορφή εξεταζόμενων διδακτικών αντικειμένων, αλλά ως εργαλείο προσέγγισης και εμβάθυνσης της υπάρχουσας διδακτέας ύλης τόσο στην Α/θμια , όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση. Ο κινηματογράφος/το θέατρο, ο χορός, η δημιουργική ανάγνωση και γραφή αποτελούν τους κατευθυντήριες άξονες της πρότασης, καθώς μέσω αυτών των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα εμπλουτίσουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους διεπιστημονικά, διαθεματικά και βιωματικά. Η ενασχόληση με αυτές τις κατευθύνσεις δια-ταξικά και κατ’ επιλογή σ’ ένα ενιαίο εβδομαδιαίο δίωρο με θεματικές που η εκάστοτε εκπαιδευτική κοινότητα θα ορίζει αποτελούν τον πυρήνα της «Καλλιτεχνικής Παιδείας». Θεωρούμε ότι η ένταξη του Πολιτισμού στην καθημερινότητα των μαθητών μας θα καταστήσει το σχολείο ένα χώρο βιωματικής μάθησης, θα δώσει αξία στις επιλογές του κάθε μαθητή, θα βοηθήσει το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού και, εν γένει, θα βελτιώσει τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Abstract: n the frame of the National Dialogue on Educational matters, we here put a proposal under the name «Art Education». Basis of this proposal is the whole situation in which the greek educational system is nowadays. It is an exam-centered educational system focusing on getting sterile knowledge and practicing steer memorization techniques. It is far behind on cultivating and enhancing skills that characterize human beings with a free and critical thinking. This last goal can be achieved, we believe, through the art education in the notion of separate art lessons on an examed basis but as a means of approaching and deepening teaching methodology in all the subjects of the curriculum in the Primary and Secondary education. Topics such as the cinematography, the theatre, the danse, the creative reading and writing are the main keystones on which this proposal is based, as through these subjects students can enrich and deepen their knowledges in an interdisciplinary, experiential educational method. According to the proposal, students will be occupied creatively in groups from different age levels in a continuing two-hour «lesson» on topics that the whole school community will define in the beginning of the school year. We think that the integration of the largest sense of Civilization in our students’ everyday school life will make our school a place that practices experiential methods of learning, will give a special value to the students’ choices, will renew the teaching methodology of teachers and on the whole, will improve the reality of our educational system.

Αναδιάρθρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας της Προσχολικής Εκπαίδευσης μέσα από τη διαμόρφωση Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας και την αναβάθμιση του ρόλου του νηπιαγωγείου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χαρίλαος Τζαμακλής, Βουλευτής Ν. Πιερίας – ΣΥΡΙΖΑ

Περίληψη: Η κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινά από τα θεμέλια. Η βαθμίδα της Προσχολικής Εκπαίδευσης υπήρξε “παραμελημένη” από όλους τους Υπουργούς Παιδείας των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ανέφερε στο πρόγραμμά του την Προσχολική Εκπαίδευση. Στην παρούσα πρόταση, αναδεικνύεται η ανάγκη να διαμορφώσουμε ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας και να αναβαθμίσουμε την Προσχολική Εκπαίδευση θεσμοθετώντας το Πολυδύναμο Νηπιαγωγείο. Άλλωστε, η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης, που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός, θα πρέπει να συνοδεύεται από κριτήρια και προετοιμασία, ώστε να βελτιώσει το πεδίο. Όπως δείχνουν παραδείγματα άλλων χωρών, η προσβασιμότητα ως επακόλουθο της υποχρεωτικότητας μπορεί να είναι προβληματική, ενώ η προσβασιμότητα με βάση κριτήρια ποιότητας οδηγεί στην καθολικότητα της φοίτησης ακόμη και σε χώρες που δεν είναι υποχρεωτική. Με την πεποίθηση, την οποία επιβεβαιώνουν ερευνητικά δεδομένα και πολιτικές, ότι οι επενδύσεις στις μικρές ηλικίες αποδίδουν πολλαπλάσια, καταθέτω την πρόταση αυτή για την Αναδιάρθρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Abstract: Pre Scool Education Reform. National Quality Framework for Pre School Education.