Αρχείο ετικέτας προτάσεις

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σχολικό συμβούλιο Γυμνασίου Λ. Τ. Άγρας Λέσβου

Περίληψη: Στις 11 Απριλίου 2016 έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Άγρας σχολικό συμβούλιο μεταξύ καθηγητών, δεκαπενταμελούς συμβουλίου μαθητών του σχολείου και συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Μετά από πολύωρη συζήτηση, συγκεντρώθηκαν και καταγράφησαν προτάσεις όπου και παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο αρχείο.

 Abstract: On 11 April 2016, the school council of the Gymnasio L.T. Agras (teachers, students and parents) met, discussed and decided on the suggestions it would make about the Greek educational system. These are presented in the attached document.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Καβάλας μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου προτείνει αρχικά τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε κάθε τμήμα, με ανώτερο όριο τους 20 μαθητές, τη δημιουργία τμήματος ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και τη θέσπιση του θεσμού του σχολικού ψυχολόγου καθώς πλέον οι κοινωνικές συνθήκες το απαιτούν. Επίσης εισηγείται την προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου από τη μια τάξη στην άλλη με μέσο όρο των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων 9,5 και όχι 12,5 όπως είναι σήμερα με ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των ανεξεταστέων του Σεπτεμβρίου. Ακόμη κρίνει απαραίτητη τη μείωση της διδακτέας ύλης ώστε να είναι εφικτή η εμβάθυνση στα επιμέρους αντικείμενα και η καλύτερη εμπέδωσή τους από τους μαθητές, την αναπροσαρμογή των βιβλίων στις σύγχρονες απαιτήσεις και τον χωρισμό του σχολικού έτους στα Γυμνάσια σε δυο (2) τετράμηνα και όχι τρία (3) τρίμηνα, κάτι βέβαια που ισχύει ήδη στα Λύκεια, συνθήκες που θα περιορίσουν τον απαιτούμενο από τους μαθητές χρόνο μελέτης στο σπίτι, πράγμα το οποίο ζητούν και οι ίδιοι και οι γονείς τους. Επιπλέον γίνεται η πρόταση να αυτονομηθεί ο Σύλλογος Διδασκόντων σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούν δράσεις του σχολείου ώστε να αρκεί η δική του έγκριση γι’ αυτές με αποτέλεσμα να αποφεύγεται μια χρονοβόρα και πολλές φορές ανασταλτική γραφειοκρατία. Παράλληλα, οι καθηγητές μια επαρχιακής πόλης, υποβάλλουν την επιθυμία τους να πραγματοποιούνται περισσότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια και σε άλλες μικρότερες πόλεις καθώς η μετάβασή τους στην Αθήνα για παράδειγμα δεν είναι πάντα εύκολη. Τέλος, σημαντική απαίτηση των εκπαιδευτικών είναι να ολοκληρώνονται οι μεταθέσεις, οι αποσπάσεις και οι τοποθετήσεις τους γενικότερα μέσα στο καλοκαίρι το αργότερο έτσι ώστε και οι ίδιοι να γνωρίζουν σε ποιο σχολείο θα παρουσιαστούν με την έναρξη του σχολικού έτους αλλά και η εκπαιδευτική διαδικασία να ξεκινάει εγκαίρως και απρόσκοπτα. Φυσικά, όπως είναι γνωστό, κύριο αίτημα των εκπαιδευτικών αλλά και όλης της κοινωνίας είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία που θα εξασφαλίσει τον πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό των σχολείων και την αρτιότερη και σωστότερη λειτουργία τους σε όλα τα επίπεδα.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Μελεσών

Περίληψη: Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

Προτάσεις των Εκπαιδευτικών του 7ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:7ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδα

Περίληψη: Προτάσεις των Εκπαιδευτικών του 7ο Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.

Abstract: Proposals of Teachers of 7th Primary School Halkida.

Προτάσεις καθηγητών του συλλόγου του 8ου ΓΕΛ Ηρακλείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης

Περίληψη: Ο σύλλογος καθηγητών του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου συνεδρίασε και κατέγραψε τις προτάσεις των μελών του, τις οποίες και καταθέτει στο εθνικό διάλογο για την Παιδεία.

Abstract: The teachers association of the 8th General Lyceun of Heraklion convened a meeting and write down the proposals of its members, which were submited to the national dialogue on education.

Προτάσεις για τον Εθνικό διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: 1) Η λειτουργία του σχολείου επηρεάζεται σημαντικά από τη μη έγκαιρη κάλυψη των κενών. Οι όποιες ελλείψεις πρέπει να καλύπτονται (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι κλπ) το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 2) Η ενισχυτική διδασκαλία τα τελευταία χρόνια ξεκινάει πολύ καθυστερημένα (π.χ. Μάρτιος 2016). Οι μαθητές μέχρι εκείνη την περίοδο, έχουν καλύψει τις ανάγκες τους και έχουν προγραμματίσει τον ελεύθερο χρόνο τους με άλλες ασχολίες. Όταν η ενισχυτική ξεκινάει αργά, παρουσιάζεται μειωμένο ενδιαφέρον. 3) Αλλαγή των τριμήνων σε τετράμηνα στα Γυμνάσια. Έτσι θα μειωθούν οι εσωτερικές διαδικασίες γραπτών αξιολογήσεων των μαθητών. 4) Ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων πρέπει να μειωθεί. Οι εξετάσεις μπορούν να αντικατασταθούν από εργασία που θα παραδίδεται στο τέλος της χρονιάς. 5) Τα μονόωρα μαθήματα (π.χ. Χημεία, Πληροφορική) παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Προτείνεται η αύξηση των ωρών σε δύο. 6) Ξένες γλώσσες: Χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός, αύξηση ωρών διδασκαλίας, επιλογή βιβλίου από τον διδάσκοντα. 7) Λήξη διδακτικού έτους αρχές Ιουνίου. 8) Κάλυψη θέσεων επιστάτη και γραμματέα όπου προβλέπεται. 9) Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς με το μισθό τους. 10) Συντασσόμαστε με τις επισημάνσεις και προτάσεις του Σχολικού Συμβούλου κ. Αθανάσιου Κονταξή (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).

Abstract: Proposals about National Dialogue 1) As there is not the adequate number of teachers, the school year can’t run successful. By the end of September all the “teaching stuff” must have been in place at schools. 2) “Remedial”Supplementary teaching starts quite late (e.g. March 2016). By that period of time the pupils have already covered their needs and have planned their free time following their pastime activities. When “Remedial”/Supplementary starts, there’s not interest from the students part. 3) 3-month terms must change into 4-month ones,. So, there will be less subject continuous assessment test (of the students). 4) The number of written examed subjects in the end of the school year must be reduced by homework / projects given in the end of the school year. 5) One hour teaching lessons of particular school subjects (Chemistry, ICT) have met with a lot of difficulties. These could be taught twice a week. 6) Foreign languages: it is necessary to have special teaching equipment, more teaching hours and choice of books by the foreign language teacher. 7) School year should end at the beginning of June. 8) There should be school keepers and secretaries where it is necessary according to educational regulations. 9) All the teaching population should get satisfying salaries and earn their living in dignity. 10) We share the proposals and remarkable comments and opinions of school advisor Mr. A. Kontaxi (http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm).

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περίληψη: Το 1ο Γυμνασίου Μουζακίου, συμμετέχοντας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ύστερα από συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και συζητήσεις των μαθητών, κατέθεσε προτάσεις που αφορούν: στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, στην ορθολογικότερη διαχείριση των κονδυλίων για την παιδεία, στη βελτίωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, στα αναλυτικά προγράμματα, στην ποιότητα των σχολικών βιβλίων, στη λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, στην ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, στην πληρέστερη στελέχωση των σχολείων, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη μείωση των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων των εκπαιδευτικών.


Abstract: Τhe 1st Junior High school of Mouzaki, Karditsa, participating in the National Dialogue on Education, conducted a meeting between the faculty of teachers and the students and put together suggestions which concern: the improvement of infrastructure of school units, the rational use of funds on Education, the implementation of Reinforcing Teaching classes, the analytical weekly schedules, the quality of school books, the function of Day School, the implementation of Foreign Languages, the appointment of staff in a more effective and complete manner, the improvement of educational procedures and the decrease of extra-curricular/non-teaching activities of the teachers.

Αποστολή προτάσεων Εσπερινού Γ/σίου Κοζάνης, σχετικά με τον Εθνικό-Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Εσπερινό Γυμνάσιο Κοζάνης

Περίληψη: Περιλαμβάνονται οι προτάσεις της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Εσπερινού Γυμνασίου Κοζάνης.

Abstract: Presented are the proposals of the Educational Community of the Evening High School of Kozani.

Διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 27ο Δημ. Σχ. Τρικάλων “Αρ. Παππάς”

Περίληψη: Προτάσεις που αφορούν εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων και επιμέρους θέματα των εκπαιδευτικών

Abstract: Proposals concerning educational needs of schools and individual themes teachers