Αρχείο ετικέτας προτάσεις

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων & Συλλόγου Γονέων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2o Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας Λασιθίου

Περίληψη: Στο πλαίσιο του διαλόγου για την παιδεία, ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας, αν και θεωρεί ότι οι θέσεις και οι προτάσεις της ΔΟΕ έχουν τεθεί υπ’ όψιν της πολιτείας και εκφράζουν τους στόχους και την αγωνία του κλάδου των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της παιδείας και της εκπαίδευσης στη χώρα μας, αποφάσισε να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία θέλοντας να συμβάλλει από την πλευρά του με συγκεκριμένες προτάσεις. Ο Σύλλογος Διδασκόντων απηύθυνε πρόσκληση συμμετοχής στο διάλογο για την Παιδεία, προς το Σύλλογο Γονέων των μαθητών του Νηπιαγωγείου στις 16-03-16. Η συμμετοχή των γονέων σε αυτή τη συνάντηση ήταν ελάχιστη. Παρά ταύτα οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα θέματα που προτείνονται από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν το γεγονός ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με την Παιδεία είναι πολύπλοκα, διαχρονικά, ταλανίζουν πολλές γενιές της ελληνικής κοινωνίας και απαιτούν μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές. Επίσης ότι συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση για τη Παιδεία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Περίληψη:Ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Λυκείου Έδεσσας συμμετέχοντας ενεργά στον Εθνικό διάλογο ενόψει των επικείμενων αλλαγών στην Παιδεία, σε συνεδρίασή του την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 και μετά από παραγωγικό διάλογο, κατέληξε στη διατύπωση των παρακάτω προτάσεων..

Abstract:The teachers ‘association of the 2nd Lyceum of Edessa actively participating in the National Dialogue for the forthcoming changes in Education, in session on Monday, March 7, 2016 and after a productive dialogue, drew up the following proposals..

Εθνικός κοινωνικός διάλογος για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Θεόδωρος Σταυριανόπουλος

Περίληψη: Εκπαιδευτικοί που τα τελευταία χρόνια έχουν επισκεφθεί ευρωπαϊκά σχολεία μέσω των προγραμμάτων Erasmus και Comenius έχουν διαπιστώσει διαφορετικά σχολεία να λειτουργούν εκεί. Η παιδεία είναι δωρεάν αλλά ο κάθε εργαζόμενος διαθέτει σημαντικό μέρος από το μισθό του για εξωσχολική συμπληρωματική γνώση των παιδιών του. Θεωρούμε ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να την παρέχει δωρεάν σ’ όλους όσους το θελήσουν. Το σχολείο πρέπει να παρακολουθεί από κοντά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά παράλληλα να στηρίζεται στα ιδεώδη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του αλληλοσεβασμού, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Εκείνο που έχει αξία είναι να δημιουργηθεί ένα σχολείο που να αναδεικνύει τις δεξιότητες του μαθητή, ένα σχολείο που να μην εξαντλεί οικονομικά την οικογένεια να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλλον που δεν θα εξαντλεί τον μαθητή και που θα είναι ευχάριστο γι’ αυτόν. Στη χώρα μας, επιχειρείται κάθε φορά να αλλάξει η εκπαίδευση αλλάζοντας συνήθως το σύστημα πρόσβασης των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να αντιληφθεί ότι «για να αλλάξεις την εκπαίδευση, πρέπει να αλλάξεις τον εκπαιδευτικό». Εκτιμώ ότι κάποια στιγμή η παιδεία στην πράξη θα αντιμετωπισθεί ως προτεραιότητα και οι όποιες αλλαγές συμβούν θα αποτελέσουν αληθινές- ειλικρινείς μεταρρυθμίσεις και όχι ευχολόγια. Την πρόταση αποτελούν 25 θεματικές ενότητες .

Abstract:Lots of Greek teachers have visited other European schools with Comenius or Erasmus+ projects and have realized that schools work differently there. Our education is free but every parent has to pay a considerable amount of money to support out-of-school tutoring for their children. We see education as a public commodity. The state is obliged to provide it for free to all citizens. School should be able to follow the advances of science and technology and at the same time to support human rights and the ideals of respect, peace and democracy. It is really worth the effort to create a school promoting skills, a school that does not exhaust parents financially, and to create a school environment that is both pleasant and happy. What is normally done in our country is the attempt to modify education by just changing the way students access university. The leadership of the Ministry should acknowledge the fact that “in order to change education you have to change the educator first”. I hope that one day education will be viewed as a priority and that all changes will be real and sincere reforms and not wishful thinking.