Αρχείο ετικέτας προϋπηρεσία

Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση -Σύστημα Διορισμου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Περίληψη: Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας που αποκτήθηκε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για διορισμό νομίμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Δίκαιο σύστημα διορισμών με μοριοδοτηση μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήρια: Τα έτη κτήσης Πτυχίου, την Προϋπηρεσία, τον τελευταίο ασεπ, τα Ακαδημαϊκά Προσόντα, τα Κοινωνικά κριτήρια.

Abstract: Counting seniority gained in Higher Education for appointing statutory or substitute teachers. Law appointments system with points awarded through ASEP criteria: The Diploma acquisition years, the Experience, the recent asep, academic qualifications, the Social criteria.

Τρόπος διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ιωάννης Ησαΐας

Περίληψη: Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού ως προσόν διορισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια

Abstract: Awarded points of teaching experience in order to qualify as school staff, in relation to the other criteria for appointment as permanent teaching staff in relation to the other criteria Award of Points of educational service

Διορισμοί εκπαιδευτικών…αλλά πως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Χρήστος Πιλάλης

Περίληψη: Θέλοντας να συμβάλλω, όπως οφείλει και μπορεί σήμερα κάθε εκπαιδευτικός και μέσα από τον εθνικό διάλογο, καταθέτω την άποψη που είχε προτάξει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 η Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα προσωπικού της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους μόνιμους διορισμούς των εκπαιδευτικών. Έχοντας χρεωθεί το συντονισμό της Ομάδας Εργασίας, μελέτησα όπως όλες και όλοι οι άλλοι, το σύνολο των υπομνημάτων είχαν καταθέσει στο Υπουργείο οι συλλογικότητες (Ομοσπονδίες, Σύλλογοι, Επιστημονικές Ενώσεις ) και συζήτησα εκτενώς με όλες και όλους τους συναδέλφους που είχαν άποψη, έννομο συμφέρον, διάθεση να βοηθήσουν το δύσκολο θέμα του δίκαιου τρόπου της πρόσληψης μόνιμων εκπαιδευτικών. Και λέω δύσκολο, γιατί κάθε μία από τις κατηγορίες συναδέλφων που στο παρελθόν είχε κατοχυρώσει δικαίωμα μόνιμης πρόσληψης, απαιτούσε στις συζητήσεις μας την καθόλα δίκαιη και άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας τους. Είναι λοιπόν προφανές ότι μόνο ένας μεγάλος αριθμός μόνιμων προσλήψεων θα εξασφαλίσει το δίκαιο του όποιου τρόπου διορισμού, τον οποίο όμως οφείλουμε να προσδιορίσουμε άμεσα, όχι μόνο γιατί σήμερα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο προσλήψεων, αλλά και γιατί ανεξάρτητα του αριθμού των προσλήψεων, πρέπει αν έχουμε ένα όσο το δυνατό δικαιότερο εργαλείο για αυτή τη δουλειά.