Αρχείο ετικέτας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ «AΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΑΙ «ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ» ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ.) ΩΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Περίληψη:Στην εισήγησή μου προτείνω και αιτιολογώ ότι πρέπει να εισαχθούν τα μαθήματα «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ» και “ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ” στη διδακτέα ύλη όλων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί η γνώση των τρόπων προστασίας της υγείας από κινδύνους και η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών μπορεί να σώσει πολλές ζωές νέων ανθρώπων.

Abstract: In my proposal I suggest –and justify- that teaching courses of “HEALTH EDUCATION” and “FIRST AID” should be introduced in the curriculum of all schools in Secondary Education because knowledge of first aid and how to prevent health risks may save many lives of young people.