Αρχείο ετικέτας πρόληψη

AΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτρια: Δανιηλίδου Κατερίνα

Περίληψη: Η Αγωγή Υγείας μέσω μαθήματος να ενταχθεί στο βασικό κορμό των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

Abstract: Health education through course to join the main body of the courses Elementary and High School.