Αρχείο ετικέτας ΣΑΜΗ

Ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων και Ναυτικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Άμεση Ίδρυση Ναυτικού Λυκείου και στην Κεφαλονιά και ίδρυση Ναυτικών Γυμνασίων στην Κεφαλονιά (Αργοστόλι) και στην Ιθάκη (Βαθύ). Ίδρυση και Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ειδικότητας Μηχανικών στην Κεφαλονιά (Σάμη).

Abstract: Immediate Navy School Foundation and Kefalonia and establishing naval exercises in Kefalonia (Argostoli) and Ithaca (Vathi). Establishment and Merchant Marine Academy Specialization Engineering in Kefalonia (Sami).