Αρχείο ετικέτας στοχοθεσία

Εθνικός Διάλογος Παιδείας

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Καρέα

Περίληψη: Υποβάλλουμε τις προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων για την αναβάθμιση της παιδείας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.