Αρχείο ετικέτας ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Προμήθεια με Φοιτητικό πάσο στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών, των Αστυνομικών Σχολών,των Σχολών των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού, των σχολών της πυροσβεστικής ακαδημίας των τμημάτων ΤΕΦΑΑ και των λοιπών σχολών που ανήκουν στην τριτοβάθμια και στην μεταλυκειακή εκπαίδευση και δεν διαθέτουν φοιτητικό πάσο οι φοιτητές τους.

Abstract: Procuring Student passes to students of military schools, the Police Schools, the Schools Academies merchant navy, schools fire academy of physical education departments and other schools belonging to higher and post-secondary education and do not have a student pass their students

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Οριστική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2018. Αποσύνδεση του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου από τις εξετάσεις, να διατηρηθούν όμως ως έχει για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και για τις σχολές χαμηλής ζήτησης.

Abstract: Final abolition of nationwide examination in 2018. Removing the Lyceum and Vocational Lyceum of the tests, but be maintained as such for Military Academies, Police Schools, the Schools of Merchant Marine Academies and Schools for the Fire Academy, and on the faculty of low demand