Αρχείο ετικέτας συμβουλευτικοί σταθμοί

Ενίσχυση του ρόλου των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΟΣ/Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03

Περίληψη: Η πρόταση αναφέρεται στην ενίσχυση του ρόλου των Σ.Σ.Ν. σε μια περίοδο που η δημόσια εκπαίδευσή μας αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας.

Abstract: The proposal refers to the strengthening of the role of Consultative Youth Stations at a time when us public education is experiencing problems that are directly related to the economic and social crisis in the country.