Αρχείο ετικέτας Συνείδηση Πολίτη

Σεβασμός στο Προσωπικό της Εκπαίδευσης, Διδασκαλία πειθαρχίας στους Μαθητές

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γεώργιος Σερίφης/Ιδιώτης

Περίληψη: Σεβασμός στους Καθηγητές, στο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου και στις αρχές της Δημοκρατίας. Δημιουργία πολιτών με κρίση και συνείδηση του πολίτη.