Αρχείο ετικέτας Συνεκπαίδευση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 80 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίληψη: Στις προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του 80ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης θίγονται θέματα που αφορούν: το Ολοήμερο Σχολείο, την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την Ειδική Αγωγή, την Αξιολόγηση των μαθητών, τη Σχολική Αποτυχία, τις Σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Abstract:The proposals of the Teacher’s Association of the 80th Primary School Thessaloniki, are referred to issues such as: the Extended Programme, Teacher’s training, Special Education, Students’ Assessment, School Failure, the relations of the members of the Educational Community and generally the curricula.

Προτάσεις για τα Ειδικά Σχολεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Περίληψη: Προτάσεις των συναδέλφων, εκπαιδευτικών και λοιπών ειδικοτήτων για την ομαλή λειτουργία των Ειδικών Σχολείων.

Abstract: Measures that need to be taken at Schools with children with special abilities.