Αρχείο ετικέτας σχολικά βιβλία

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Τηλέμαχος Ζωίδης

Περίληψη: Πλήρης πρόταση για την αναδιάρθρωση του Γενικού Λυκείου και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Abstract: Increase Physical Education hours. Based on international studies and since the main goal of physical education in school is experiential, the hours of physical education in all grades of A / primary and secondary / a Education must be at least three hours per week in the curriculum.   Entry physical education and preschool education is also necessary.

Προτάσεις για την Παιδεία των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Χιλιομοδίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Χιλιομοδίου

Περίληψη: Από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Χιλιομοδίου γίνονται προτάσεις ως προς το χρόνο τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα σχολεία, ως προς το βοηθητικό προσωπικό του, ως προς τα διδακτικά εγχειρίδια, και ύλη, την υλικοτεχνική υποδομή καθώς και την μόνιμη παρουσία ειδικού συμβουλευτικής/σχολικής ψυχολόγου στα σχολεία.

 Abstract: Teachers of Xiliomodiou secondary school, make their suggestions about the time that teachers should be hired, changes in the textbooks, changes in the curricula, secretarial support, school psychologist/counselor in school, full material and technical support.

Βελτίωση της λειτουργίας του Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου με κατανομή του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα, ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής, νέα σχολικά βιβλία, μείωση των μαθητών ανά τμήμα, υποστήριξη με σχολικούς ψυχολόγους και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

 Abstract: Recommendations relating to improving the operation of high school with time allocation to quarters, integration of ICT in the educational process, upgrading of IT labs, new textbooks, reduction of students per class and support by school psychologists.

 

Προτάσεις της Ομάδας Αναπληρωτών Βιολόγων για την Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων

Περίληψη: Προτείνουμε ενιαίο Βιβλίο για κάθε μάθημα και για κάθε υποβαθμίδα της Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο, Λύκειο), μετατροπή μονόωρων μαθημάτων σε δίωρα, ενίσχυση των εργαστηρίων των φυσικών επιστημών, καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, περιορισμό των Β αναθέσεων, μόνιμους διορισμούς στα οργανικά κενά και διαφάνεια στη διοίκηση.

Abstract: Our small contribution to this dialog proposes one book for each subject throughout Gymnasium and one throughout Lyceum, which will help organize, manage and reduce the curriculum. It also promotes the reinforcement of teaching Natural Sciences in the laboratory and on the field and urges for better teaching conditions. We support the hiring of the required teaching staff according to the real vacant teaching positions which should always be presented beforehand. Finally, we advocate against the current status of subject teaching assignments and in favor of the reduction of secondary teaching assignments. Each subject should be taught by teachers with the respective academic degree.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος των Καθηγητών αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Σκάλας Λακωνίας καταθέτουν τις προτάσεις τους για την παιδεία της χώρας μας.

Abstract: Our proposals for the national dialogue.

Τα παιδιά μιλούν. Εμείς ακούμε. Αφουγκραζόμαστε τα αιτήματα τους όμως;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: Λιαβέρη Μίκυ ΠΕ 06/ 10ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Περίληψη: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τον διάλογο για την παιδεία και τους ζητήθηκε να καταγράψουν ατομικά και επιγραμματικά προτάσεις για το σχολείο όπως το θέλουν και το ονειρεύονται. 

Abstract: Having first been informed of the national dialogue on education the students were asked to make their personal contribution to it by recording their suggestions in brief concerning the school they desire and dream of.

Προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Περίληψη: Προτάσεις για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, για το πρόγραμμα – λειτουργία δημοτικών σχολείων, το θεσμικό πλαίσιο, τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό.

Abstract: Proposals on the content of textbooks, for the timetable of elementary schools, the institutional framework, teachers and support staff.

Ως πότε θα πορευόμαστε με το βιβλίο – μπούσουλα;

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Οδυσσέας Παπαθανασίου

Περίληψη: Στην ακόλουθη πρόταση υποστηρίζω την ανάγκη να διευρυνθεί η ελευθερία των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων να επιλέγουν τα διδακτικά εγχειρίδια και τα διδακτικά υλικά και μέσα που τους χρειάζονται για να υλοποιήσουν τους σκοπούς της διδασκαλίας. Υποστηρίζω ότι η εγκατάλειψη του ενός και μοναδικού εγχειριδίου – μπούσουλα επιβάλλεται από διδακτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς λόγους.

Abstract: In this proposal, I argue for the need to give single schools and teachers freedom to choose textbooks, for the purpose of curriculum implementation. I argue, that the policy of a single textbook for each subject must be abolished, for didactical, economic and political reasons.

Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Σκαλτσογιαννης Παύλος-Φωτιος

Περίληψη: Πρόταση για τον τρόπο συγγραφής των σχολικών βιβλίων Περίληψη Η πρόταση χωρίζεται σε πέντε μέρη: Στο πρώτο εξηγείται γιατί τα σχολικά βιβλία είναι το θεμέλιο του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Στο δεύτερο περιγράφεται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας σε αυτόν τον τομέα και επισημαίνεται ότι σε κάθε μάθημα διδάσκεται υποχρεωτικά ένα εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο, το οποίο κατά κανόνα παραμένει αναλλοίωτο επί 15-20 χρόνια κατά μέσον όρο παρά τα λάθη, τα λογικά κενά και τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε πολλά από αυτά. Στο τρίτο μέρος προτείνεται το εκπαιδευτικό μας σύστημα να ευθυγραμμισθεί με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτόν τον τομέα. Να υπάρχουν δηλαδή όχι ένα αλλά πολλά εγκεκριμένα βιβλία ανά μάθημα και ο διδάσκων να επιλέγει ποιο από αυτά θα διδάξει. Επίσης προτείνεται η συγγραφή τους να μην γίνεται μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια 3-6 μηνών, κάθε δεκαπενταετία ή εικοσαετία αλλά ο οιοσδήποτε να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προς έγκριση κάποιο σχολικό βιβλίο στο Υπουργείο Παιδείας ανά πάσα στιγμή, όποτε είναι έτοιμος προς τούτο. Στο τέταρτο μέρος αναφέρονται τα εκπαιδευτικά, επιστημονικά και οικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή αυτού του μέτρου, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος επισημαίνονται και απαντώνται οι αντιρρήσεις που είναι πιθανόν να προβληθούν κατ’ αυτού. Παύλος-Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, δ. φ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Αρκαδίας

Abstract: Proposed measure regarding the way schoolbooks should be written in Greece. Summary This proposal is divided into five parts: In the first is explained why schoolbooks are the foundation of every educational system. In the second is described the present situation concerning this sector and it is pointed out that in Greek schools in each lesson there is only one schoolbook approved by the State which is obligatorily taught and which as a rule remains unaltered for a duration of 15 to 20 years in average even though, as has been pointed out, schoolbooks in Greece by and large are full of mistakes, incoherencies and defects. In the third part it is suggested that the Greek educational system should conform with the prevailing system in Europe, that is that not one but many approved by the Ministry of Education schoolbooks should exist for each lesson and that each teacher should have the option to decide which of them he/she will teach in his/her class every school year. It is also proposed that the writing of schoolbooks should not be carried out within a stifling framework of 3 to 6 months, every 15-20 years, as is now the case, but that everyone should be allowed to submit to the ministry for approval a schoolbook whenever he/she is ready. On the fourth part are mentioned the anticipated educational, scientific and financial gains which will be brought about by the implementation of the proposed measure and in the fifth and final part the objections that might be raised against it are pointed out and answered. Paul – Photios D. Scaltsoyannis, ph. d. School Counsellor Prefecture of Arcadia