Αρχείο ετικέτας Σύλλογος Διδασκόντων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 9 Dimotiko Scholio Kavalas

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας επικεντρώνεται στα παρακάτω πορίσματα μετά από μία ενδελεχή και εμπεριστατωμένη συζήτηση. Επιθυμεί την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας και κυρίως του δημόσιου σχολείου με παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου του. Προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε καίρια ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τη σχολική ζωή με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του σχολείου.

 Abstract: The Teachers’ Association of the 9th Primary School of Kavala focuses on the following findings after a thorough and detailed discussion . They wish to maintain the public nature of education , especially public school while improving its role. They propose alternative solutions to key issues that concern everyday school life with the aim of improving the provision of school service.

Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γυμνάσιο Μελεσών

Περίληψη: Προτάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

Περίληψη: Οι προτάσεις που ακολουθούν αντανακλούν τις απόψεις της σχολικής κοινότητας του ΓΕΛ Κρεμαστής, δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές και γονείς. Στο στενό πλαίσιο λειτουργίας του σημερινού σχολείου κατεβλήθη κάθε προσπάθεια να αποτυπωθούν όλες οι απόψεις, είτε πλειοψηφικές είτε ατομικές. Κοινή πεποίθηση όσων καταθέτουν προτάσεις είναι ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερο και πιο αποδοτικό για πολλούς λόγους, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγικούς και πολιτειότητας. Σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και η δεινή οικονομική θέση των περισσότερων ελληνικών νοικοκυριών που επιζητούν μια διέξοδο στο παρανοϊκό σύστημα εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Το δημόσιο λοιπόν σχολείο με την πολλαπλή αποστολή που καλείται σήμερα να υπηρετήσει ασφαλώς χρειάζεται τολμηρές αλλαγές. Οι αλλαγές όμως δεν πρέπει να σχεδιάζονται πρόχειρα ούτε να αιφνιδιάζουν κανέναν, αλλά να γίνονται με μεθοδικό τρόπο και επιστημονικά κριτήρια. Στη διαδικασία αυτή κυρίαρχο ρόλο πρέπει να έχει η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των σχολείων δηλαδή των εκπαιδευτικών μέσα από την ενδυνάμωσή τους και την παροχή των σύγχρονων εργαλείων που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Οι προτάσεις του Λυκείου μας χωρίζονται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος βρίσκονται οι προτάσεις που εγκρίθηκαν από τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών σε ειδική συνεδρίαση και που επικυρώθηκαν από το Σύλλογο Διδασκόντων με την υπ’ αριθμ. 56/4-3-2016 πράξη του. Η δεύτερη κατηγορία απαρτίζεται από ατομικές προτάσεις συναδέλφων εκπαιδευτικών, μερικές από τις οποίες βρίσκουν σύμφωνους και άλλους εκπαιδευτικούς χωρίς να μπορούν να υιοθετηθούν από την πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων. Τέλος, κατατίθενται προτάσεις για την ειδική αγωγή από συνάδελφο που είναι κλάδου ειδικής αγωγής. 

Abstract: Our proposal reflect the views of our school community, teachers, parents and students. There has been a consistent effort to record all views. 

ΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δείτε την πρόταση

 

Συντάκτης: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Περίληψη: Το 1ο Γυμνασίου Μουζακίου, συμμετέχοντας στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, ύστερα από συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και συζητήσεις των μαθητών, κατέθεσε προτάσεις που αφορούν: στη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, στην ορθολογικότερη διαχείριση των κονδυλίων για την παιδεία, στη βελτίωση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, στα αναλυτικά προγράμματα, στην ποιότητα των σχολικών βιβλίων, στη λειτουργία Ολοήμερου Σχολείου, στην ενίσχυση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, στην πληρέστερη στελέχωση των σχολείων, στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στη μείωση των εξωδιδακτικών ενασχολήσεων των εκπαιδευτικών.


Abstract: Τhe 1st Junior High school of Mouzaki, Karditsa, participating in the National Dialogue on Education, conducted a meeting between the faculty of teachers and the students and put together suggestions which concern: the improvement of infrastructure of school units, the rational use of funds on Education, the implementation of Reinforcing Teaching classes, the analytical weekly schedules, the quality of school books, the function of Day School, the implementation of Foreign Languages, the appointment of staff in a more effective and complete manner, the improvement of educational procedures and the decrease of extra-curricular/non-teaching activities of the teachers.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Περίληψη: Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες. Είναι σημαντικό λοιπόν να αποφασίσουμε τι είδους πολίτη θέλουμε και τι είδους πολίτευμα, αφού ο πολίτης καθορίζει και την ποιότητα της δημοκρατίας μέσα στην οποία ζει. Άρα αυτό που θέλουμε είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα και ένα σχολείο γνώσης και κριτικής σκέψης, υψηλών κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, που να προβάλλει το όραμα ενός κοινωνικού ανθρωπισμού.Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε 5 διαφορετικούς τομείς:1. Κτηριακό – Υποδομές2. Λειτουργία σχολείου – Εκπαιδευτικά – Διοικητικά – Σύλλογος Διδασκόντων3. Προγράμματα σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων – Διδακτέα Ύλη4. Πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση5. Τμήματα Ένταξης – Παράλληλη στήριξηΟι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και εγκρίθηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.

Abstract: The educational system of each country forms tomorrow’s citizens . It is important to decide what kind of citizen and what kind of regime we want, since the citizen determines the quality of democracy of each country. We want an education system that promote pluralism, critical thinking, high social and cultural values. Schools that highlight the vision of a social humanism.

 

Προτάσεις για τα Δημοτικά

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Γούτσος Μπάμπης/δάσκαλος

Περίληψη: Προτάσεις για μια σειρά από ζητήματα. Καθεμία από αυτές πιστεύουμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση – εξειδίκευση από επιτροπές οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και εν ενεργεία Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και Σχολικούς Συμβούλους.

Abstract: Proposals for a range of issues . Each of them believe that needs special analysis – specialization by committees which should necessarily include active School Principals , teachers and school counselors