Αρχείο ετικέτας Σύμβουλος ξένης γλώσσας

Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:Eλένη Τσαρουχά

Περίληψη: Προτάσεις για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα Γυμνάσια και στα Λύκεια από την εκπαιδευτικό Msc Τσαρουχά Ελένη ΠΕ07 (Επιμορφώτρια Β Μείζονος Προγράμματος) του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας 2. Οι σχολικοί σύμβουλοι να εργάζονται σε σχολείο με μειωμένο ωράριο. 3. Να διοριστεί ένας σύμβουλος Γερμανικής σε κάθε νομό! 4. Να εφαρμοστεί το ολοήμερο Γυμνάσιο όπου οι μαθητές θα τρώνε και θα μελετούν τα μαθήματά τους για την επόμενη μέρα. 5. Τα μαθήματα κορμού στη Β και στη Γ Λυκείου είναι περιττά. Να υπάρχουν μόνο τα μαθήματα κατεύθυνσης. 6. Να προστεθεί μια κατεύθυνση ξένων γλωσσών. 7. Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Γυμναστικής στα Λύκεια. 8. Εξοπλισμός κάθε σχολικής τάξης με εποπτικά μέσα. 9. Αναγνώριση της θητείας των εκπαιδευτικών σε σχολικές βιβλιοθήκες ΕΠΕΑΕΚ ως διδακτικής θητείας 10. Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τον αντίστοιχο σχολικό σύμβουλο. 11. Επαναφορά του επιδόματος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς 12. Καθιέρωση «ενδοσχολικής» επιμόρφωσης με κίνητρα. 13. Διορισμός ψυχολόγου σε κάθε σχολείο. 14. Να ηχογραφηθούν οι ακουστικές ασκήσεις των διδακτικών εγχειριδίων της Γερμανικής γλώσσας στα Γυμνάσια.

Abstract: 1. Increase the teaching periods (hours) of the second foreign language. 2. School advisors should teach at schools, part time. 3. Appoint a German Language advisor in every county. 4. Implement “all-day Junior High school”, where students can eat and do their homework for the next day. 5. The core courses in the second and third grades of Lykeio are unnecessary. There should only be specialization courses. 6. Add a foreign language direction. 7. Increase the teaching periods of Physical Education in Lykeio. 8. Equipment of every classroom with teaching aids. 9. Recognition of the service of teachers in School Libraries as teaching service. 10. Evaluation of teaching by the respective school advisors. 11. Restore Postgraduate Studies Benefit for all practicing teachers. 12. Establish “in-school” motivated training. 13. Appoint a psychologist in every school. 14. Record all listening activities of the German language books for the Junior High school.