Αρχείο ετικέτας ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο και Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου


Περίληψη: Προτείνουμε τη δημιουργία των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων. Περιγράφουμε τις δομές, τον τρόπο λειτουργίας, μετατροπές, μεταβατικές διατάξεις, ωρολόγια προγράμματα, επαγγελματικά δικαιώματα, τίτλους…