Αρχείο ετικέτας ΤΕΕ

Δομή και Τρόπος Λειτουργίας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση που περιγράφει τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με Τάξεις Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Περιέχει ωρολόγιο πρόγραμμα για τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Πρότυπα Απολυτηρίων και Πτυχίων.


Abstract: Proposal due to describe the structure and operation of the Special Vocational Education.

Ωρολόγια Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Σύρου

Περίληψη: Πρόταση Ωρολογίων Προγραμμάτων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων με την υπάρχουσα νομοθεσία.

Abstract: Special Technical High Schools Timetables, with existing legislation.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΛ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΣΑΒΒΙΛΩΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

Περίληψη:Δυνατότητα εισαγωγής μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χρόνος διεξαγωγής εξετάσεων, εγγραφές μαθητών, αλλαγές στην ΤΕΕ, αλληλογραφία σχολείων, διορισμοί εκπαιδευτικών.

Abstract: Examinations run time, student records, changes to TEE