Αρχείο ετικέτας ΤΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Περίληψη: Ο συλλογος διδασκόντων του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας έχει καταλήξει σε ορισμένες προτάσεις σχετικά με την επαγγελμπατικη εκπαίδευση . Σε ό, τι αφορά τη δομή της επαγγελματικής εκπαιδευσης , προτείνεται ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έκτος των Ανωτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων . Θα πρέπει να έχουν ισες ευκαιρίες για όλες τις μορφες εκπαιδευσης σε καθε εκαπιδευτική βαθμίδα σύμφωνα με το σύνταγμα .

Abstract: The teachers’ Board of EPAL Kalabaka have come up with some suggestions regarding technological education. As far as the structure of vocational High School is concerned, it is suggested that EPAL graduates have the opportunity to access Higher Educational Institutions. They should have epal opportunities to higher educations according to the constitution.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Να επιτρέπεται σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ακόμα και στις σχολές τω ενόπλων δυνάμεων να επιτρέπουν στους φοιτητές τους να έχουν το δικαίωμα μεταγραφής ακόμα και σε επόμενα εξάμηνα εκτός του πρώτου όπως συμβαίνει ως τώρα και να επιτραπεί σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ να διεκδικούν μια θέση εισαγωγής μέσω κατατακτήριων εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περνώντας και τις προβλεπόμενες από το νόμο υγειονομικές εξετάσεις.

Abstract: Allow all schools of higher education even in schools attached to the armed forces to enable students to have the right transcription even in later semesters except the first such case to date and to allow graduates of universities and technical colleges to assert a position import through qualifying examinations in Military Schools in Police Academies, faculties of Merchant Marine Academies and Schools in the Fire Academy and passing the statutory health assessments.

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Μάριος Βαλλάτος

Περίληψη: Οριστική κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων το 2018. Αποσύνδεση του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου από τις εξετάσεις, να διατηρηθούν όμως ως έχει για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού καθώς και για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και για τις σχολές χαμηλής ζήτησης.

Abstract: Final abolition of nationwide examination in 2018. Removing the Lyceum and Vocational Lyceum of the tests, but be maintained as such for Military Academies, Police Schools, the Schools of Merchant Marine Academies and Schools for the Fire Academy, and on the faculty of low demand

Πρόταση για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ – ΤΕΙ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περίληψη: Προτείνεται κατάργηση των ΤΕΙ, απορρόφηφσή τους από τα ΑΕΙ, δημιουργία κατωτέρων σχολών διαφόρων επιπέδων υπό την ομπρέλλα των ΑΕΙ, όλα σε ενιαία ΑΕΙ ανά περιφέρεια, ή κλαδικά σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Abstract: The proposal argues for the abolition of the Technological Educational Institutions (TEIs), their merge with the Higher Educational Institutions (AEIs), the foundation of lower educational institutions of several levels, all under the umbrella of single AEIs at regional or sectoral (in Athens & Thessaloniki) level.

«Η δυστυχία να είσαι μαθητής» εν έτη 2016

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νίκος Μπαντής

Περίληψη: Οι μαθητές πρέπει να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο σχολείο χαρούμενοι. Κάποιοι πρέπει να φροντίσουν γι αυτό.

Abstract: –

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Μουσ. τεχνολογίας και Ακουστικής.

Περίληψη: Στην πρόταση καταγράφονται τα αντικειμενικά δεδομένα του κλάδου της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας και τεκμηριώνεται η ανάγκη της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Παρουσιάζεται ένα βασικό μοντέλο επίτευξης της ενοποίησης αυτής

Abstract: In this short proposal the objective status of the country’s Higher Technological Education sector is presented. It is also documented the necessity of a United Higher Education and Research Area in Greece. Finally, A basic model for achieving this unification is proposed.