Αρχείο ετικέτας ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Περίληψη: Ο σύλλογος των καθηγητών του 5ου Γυμνασίου Ξάνθης, μετά από συνεδρίασή του και στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία, καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις, προϊόν διδακτικής εμπειρίας, τις οποίες θεωρεί εφικτές και ρεαλιστικές: 1) δεκατετράχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, 2) κατάργηση τριμήνων και αντικατάστασή τους από τετράμηνα, 3) μείωση διδακτέας ύλης, 4) αναδιάρθρωση ωρολόγιου προγράμματος, 5) μείωση αριθμού μαθητών ανά τάξη, 6) διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, 7) επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αποκεντρωτικά κριτήρια, 8) πιστοποίηση ξένων γλωσσών από το δημόσιο σχολείο. Προτείνεται η εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική να σχεδιάζεται και εφαρμόζεται σε βάθος χρόνου, χωρίς «ράβε, ξήλωνε». Τόσο οι μαθητές, όσο και οι καθηγητές, δικαιούνται να γνωρίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού (βλ. εξεταστικό, εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., σύστημα διορισμών, κ.λπ.) και να μην αιφνιδιάζονται κάθε φορά. 

 Abstract: The teaching staff of the 5th Junior High School of Xanthi held a meeting and decided to participate in the National Dialogue on Education. The following proposals are put forward, as a product of years of experience of the staff, which are considered both realistic and feasible: 1) A 14 year-compulsory education. 2) Two school terms instead of three. 3) The decrease of the curriculum. 4) The restructure of the school timetable. 5) Less students per class. 6) Appointing new teachers. 7) Decentralized educational courses for teachers. 8) Certification of competency in foreign languages available in state schools. It is also suggested that any education reforms should be designed and applied carefully over time. Both students and teachers should be aware of the educational and examination system to avoid unpleasant surprises.

Συνολική λειτουργία και αξιολόγηση Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Περίληψη:  Να επεκταθεί η παρουσία κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε μόνιμη καθημερινή βάση σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.  Να θεσπιστεί η λειτουργία Ολοήμερου Γυμνασίου  Να παρέχει το σχολείο επάρκεια γλωσσομάθειας  Να αποσυνδεθεί η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του Γυμνασίου από τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων  Να αλλάξει η κατανομή του διδακτικού έτους σε διδακτικές περιόδους για το Γυμνάσιο και να αντικατασταθούν τα 3 Τρίμηνα από 2 Τετράμηνα προτείνεται να αλλάξει ο τρόπος προαγωγής των μαθητών στο Γυμνάσιο και να καταργηθεί η οποιαδήποτε «βάση». Αντί αυτού, να είναι όλοι οι βαθμοί προ προαγώγιμοι.

 Abstract: Overall function and evaluation of high-school students.

Βελτίωση της λειτουργίας του Γυμνασίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 2ο Γυμνάσιο Λάρισας

Περίληψη: Οι προτάσεις του συλλόγου διδασκόντων αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου με κατανομή του διδακτικού χρόνου σε τετράμηνα, ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναβάθμιση των εργαστηρίων Πληροφορικής, νέα σχολικά βιβλία, μείωση των μαθητών ανά τμήμα, υποστήριξη με σχολικούς ψυχολόγους και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

 Abstract: Recommendations relating to improving the operation of high school with time allocation to quarters, integration of ICT in the educational process, upgrading of IT labs, new textbooks, reduction of students per class and support by school psychologists.

 

Προτάσεις στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία από το σύλλογο καθηγητών του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Περίληψη: Οι καθηγητές του 13ο Γυμνασίου Ηρακλείου – αφήνοντας στην άκρη κάθε έννοια οράματος για την Παιδεία και με πολύ ρεαλισμό – καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις αποβλέποντας στην άμεση βελτίωση βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην εκπαιδευτική βαθμίδα που υπηρετούμε: 1) Άμεση αντικατάσταση των Τριμήνων με Τετράμηνα. 2) Αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης στη διάρκεια των τριμήνων. 3) Μείωση της διδακτέας ύλης σε κάθε μάθημα και σύνδεσή της με τις «πραγματικές» ώρες διδασκαλίας. 4) Ενδυνάμωση της μητρικής γλώσσας των μαθητών με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό. 5) Σύνδεση της ύλης των θετικών μαθημάτων. 6) Κατάργηση των μονόωρων. 7) Δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας μέσα από το σχολείο. 8) Αναθεώρηση των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 9) Αναζήτηση τρόπων ουσιαστικής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. 10) Επανεκτίμηση του τρόπου και του χρόνου διδασκαλίας των Project.

Abstract: The teaching staff of the 13th Junior High School of Heraklion, without cherishing any unrealistic and farfetched illusions concerning contemporary Greek educational reality, put forward the following educational proposals . These proposals, aspire to immediately deal with longstanding and thorny problems that torment the Greek educational system and aim to improve the overall teaching process . More specifically we claim: 1. That trimesters should be substituted by four month teaching periods. 2. There should be a revision of the way students are assessed throughout school terms.3. There should be a curtailment and restructuring of the syllabus in all cognitive fields 4.This new syllabus should respond to actual teaching hours and be tailored to the actual student needs . 5. The students’ mother tongue should be effectively boosted . 6. There should be a connection among the syllabuses of all scientific disciplines. 7. Abolishment of one-hour cognitive disciplines. 8. Students should be provided with a certificate of foreign language proficiency. 9. There should be a fertile revision of all regulations which govern schools of Secondary Education. 10. We should seek ways to substantially support our educational work. 11. There should be a reassessment of the way projects are carried out within the context of Secondary education.