Αρχείο ετικέτας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προτάσεις εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ-ΕΚ Ν.Μουδανιών στα πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης:  ΕΠΑΛ-ΕΚ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Περίληψη: Στα πλαίσια του εθνικού διαλόγου για την παιδεία εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ-ΕΚ Ν. Μουδανιών καταθέτουν τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 Abstract: In the context of the national dialogue on education teachers of EPAL-EK N.Moudanion send their proposals for the improvement of the technical vocational education.