Αρχείο ετικέτας τρίμηνα

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Μ.Σ.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Περίληψη: Οι προτάσεις μας αφορούν: Η πρώτη, την κατάργηση των τριμήνων στα Μουσικά γυμνάσια και την αντικατάστασή τους από τετράμηνα όπως και στο Λύκειο. Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται για λόγους διοικητικούς, εκπαιδευτικούς και λόγους αξιακούς του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως δεύτερη πρόταση καταθέτουμε την μείωση των ωρών διδασκαλίας των υποδιευθυντών καθώς τη θεωρούμε βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, απαραίτητη θεσμικά αλλά και δικαιότερη από πλευράς ανθρώπινου – εκπαιδευτικού δυναμικού. 

 Abstract: The two proposals we have made can be summarized into the following points: Firstly, school terms in Music Junior High Schools should be replaced by semesters (four-month periods instead of three), which is the case in Senior High Schools. This change is imperative for administrative and educational reasons, as well as for reasons concerning the values of our educational system. The second proposal regards a decrease in the number of teaching hours of deputy headmasters, as it is our firm belief that this is a prerequisite for the smooth functioning of the school, essential as an institution and fairer in terms of human and educational resources. 

Προτάσεις για την παιδεία του συλλόγου διδασκόντων και τουδεκαπενταμελούς συμβουλίου.

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Περίληψη: Αντικατάσταση των τριμήνων με τετράμηνα στο Γυμνάσιο, εξετάσεις στο Γυμνάσιο μόνο τον Ιούνιο,κατάργηση των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και προαγωγή των μαθητών του Γυμνασίου χωρίς βάση βαθμολογίας . Μείωση διδακτέας ύλης και τα μονόωρα μαθήματα να γίνουν δίωρα . Οι βιωματικές δράσεις και τα προγράμματα να γίνονται μέσα στο ωράριο διδασκαλίας σε ζώνες. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και χρήσης του υπολογιστή με ελεύθερη επιλογή διδακτικών βιβλίων από τους διδάσκοντες. Η ενισχυτική διδασκαλία να ξεκινά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.Ανώτερο όριο 20 μαθητές στην τάξη και ψυχολόγος ή/και κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία .Διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας : περισσότερα κείμενα, απλά και προσιτά , περιορισμός της ενασχόλησης με τη γραμματική και το συντακτικό. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών συστηματική , ουσιαστική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περίληψη: 1. Να μειωθούν στο Γυμνάσιο τα τρίμηνα παρακολούθησης μαθημάτων από τρία σε δύο, όπως ισχύει και στο Λύκειο, και να διεξάγεται ένα υποχρεωτικό Διαγώνισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.2. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22 συν 10 %).3. Οι αναπληρωτές της Ειδικής Αγωγής να προσλαμβάνονται με την έναρξη του σχολικού έτους (την 1η Σεπτεμβρίου), καθώς η καθυστερημένη πρόσληψή τους δημιουργεί πολλά προβλήματα στους μαθητές με μαθησιακές, κινητικές και άλλου τύπου δυσκολίες που χρήζουν ειδικής αγωγής, αλλά και δυσχεραίνει το έργο των εκπαιδευτικών.4. Να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε σχολικού έτους επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής από ειδικούς επιστήμονες του ΚΕΔΔΥ, οργανωμένη από το Υπουργείο Παιδείας ανά Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης.5. Κρίνεται σημαντική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για την ηθική τους επιβράβευση και ανταμοιβή, χωρίς όμως να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα ή να επιφέρει κυρώσεις.6. Καθίσταται αναγκαία η αναμόρφωση των σχολικών εγχειριδίων προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος και το βάρος τους προς όφελος της σωματικής υγείας των μαθητών.

Abstract: Suggestions.