Αρχείο ετικέτας Υλικοτεχνική Υποδομή

ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

Περίληψη:1)Να μετατραπεί η 9-χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση σε 14-χρονη με συγχώνευση Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 2)Στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να θεσμοθετηθούν ζώνες μαθημάτων. 3) Να γίνει ιεράρχηση των διδακτικών αντικειμένων και να μην επαναλαμβάνονται γνώσεις που έχουν διδαχθεί σε μικρότερες τάξεις. 4)Να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και αδιάβλητος μηχανισμός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τους εκπαιδευτικούς και την διοίκηση της εκπαίδευσης . 5)Να γίνει εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για να συμπεριλάβει νέα δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης και νέες μεθόδους αξιολόγησης. 6)Να αυξηθεί ο διδακτικός χρόνος και να μην επηρεάζεται ο διδακτικός χρόνος από την διεξαγωγή των Πανελληνίων εξετάσεων. 7)Ο Διευθυντής του σχολείου να αποκτήσει ευρύτερες αρμοδιότητες για την επίλυση παιδαγωγικών, διδακτικών και διοικητικών προβλημάτων σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων . 8)Να δαπανηθούν χρήματα για να εξοπλισθούν τα σχολεία με σύγχρονο οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα Διδασκαλίας. 9)Να εκσυγχρονισθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τους συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων . 10)Να εκσυγχρονιστεί το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά «ποινές και κυρώσεις» που επιβάλλονται στους μαθητές για να συμπεριλάβει νέες παιδαγωγικές μεθόδους . 11)Να πραγματοποιείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε θέματα του διδακτικού τους αντικειμένου , σε παιδαγωγικά θέματα και στη διαχείριση προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς.