Αρχείο ετικέτας υπερκομματικό όργανο

ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΓΕΛ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Περίληψη: Καταγραφή σκέψεων-προτάσεων, όπως διατυπώθηκαν από τα μέλη του συλλόγου των εκπαιδευτικών.

Abstract: Recording thoughts-proposals, as expressed by the teachers association members.