Αρχείο ετικέτας υποδομές

ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε την πρόταση

Συντάκτης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

Περίληψη: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων πραγματοποίησε ειδική συνεδρίαση με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του εθνικού διαλό-γου για την παιδεία. Μετά από διάλογο, υποβολή προτάσεων, σύνθεση, επανακαθο-ρισμό αποφασίστηκαν ομόφωνα οι παρακάτω προτάσεις.

Abstract: After long debate among the members of the teacher association of our school,these are our suggestions to national dialogos of the ministry of education.

Προτάσεις για τον Εθνικό Διάλογο

Δείτε την πρόταση

Συντάκτες: 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Περίληψη: Θίγονται σημεία κλειδιά της Εκπαιδευτικής πραγματικότητας, τα οποία κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών και των γονέων του σχολείου, πρέπει να θεσμοθετηθούν ή να αποκατασταθούν, κατά περίπτωση, από την Πολιτεία. Αφορούν τόσο την διδακτική πρακτική όσο και τη ζωή του Έλληνα δασκάλου.

Abstract: Affecting key elements of the Educational reality, which in the opinion of teachers and the school parents, it must be established or restored, where appropriate, by the State. Concerning both teaching practice and life of the Greek teacher.